Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

10 Μαρτίου 2016

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

(1) Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος θα μειωθεί κατά 5 μονάδες βάσης σε 0,00%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ με την πράξη που πρόκειται να διακανονιστεί στις 16 Μαρτίου 2016.

(2) Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθεί κατά 5 μονάδες βάσης σε 0,25%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Μαρτίου 2016.

(3) Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί κατά 10 μονάδες βάσης σε -0,40%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Μαρτίου 2016.

(4) Οι μηνιαίες αγορές που διενεργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων θα ανέλθουν σε 80 δισεκ. ευρώ ξεκινώντας από τον Απρίλιο.

(5) Ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) εκφρασμένα σε ευρώ τα οποία έχουν εκδοθεί από μη τραπεζικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη ζώνη του ευρώ θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο περιουσιακών στοιχείων που κρίνονται αποδεκτά για τη διενέργεια τακτικών αγορών.

(6) Μια νέα δέσμη τεσσάρων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙ), διάρκειας 4 ετών η καθεμία, θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2016. Το κόστος άντλησης κεφαλαίων στο πλαίσιο αυτών των πράξεων μπορεί να είναι τόσο χαμηλό όσο το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ θα αναλύσει τις σκέψεις που οδήγησαν στη λήψη αυτών των αποφάσεων στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14.30 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου