Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

10 marca 2016

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC podjęła następujące decyzje w sprawie polityki pieniężnej:

1) Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu zostanie obniżona o 5 punktów bazowych, do poziomu 0,00%, poczynając od operacji rozliczanej 16 marca 2016.

2) Stopa kredytu w banku centralnym zostanie z dniem 16 marca 2016 obniżona o 5 punktów bazowych, do poziomu 0,25%.

3) Stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie z dniem 16 marca 2016 obniżona o 10 punktów bazowych, do poziomu -0,40%.

4) Miesięczna kwota programu skupu aktywów zostanie od kwietnia podniesiona do 80 mld euro.

5) Na listę aktywów kwalifikujących się do regularnych zakupów zostaną wpisane obligacje o ratingu inwestycyjnym, denominowane w euro, emitowane przez niebędące bankami przedsiębiorstwa ze strefy euro.

6) W czerwcu 2016 rozpocznie się nowa seria czterech ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO II), wszystkie z czteroletnim terminem zapadalności. Operacje te mogą być prowadzone po stopie tak niskiej jak stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 CET.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami