Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

10 mars 2016

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

1) Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner sänks med 5 punkter till 0,00 %, gällande fr.o.m. den transaktion som träder i kraft den 16 mars 2016.

2) Räntan på utlåningsfaciliteten sänks med 5 punkter till 0,25 %, gällande från den 16 mars 2016.

3) Räntan på inlåningsfaciliteten sänks med 10 punkter till -0,40 %, gällande från den 16 mars 2016.

4) De månatliga köpen inom ramen för programmet för köp av tillgångar utökas till 80 miljarder euro från och med april.

5) Obligationer med högre kreditvärdighet (s.k. investment grade) i euro, emitterade av företag andra än banker etablerade i euroområdet, kommer att tas med på listan över tillgångar som får köpas.

6) En serie av fyra riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO II), var och en med en löptid på fyra år, inleds i juni 2016. Lånevillkoren för dessa transaktioner kan vara så låga som räntan på inlåningsfaciliteten.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 idag (centraleuropeisk tid).

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media