Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2016. gada 10. martā

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

1) Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likme tiks samazināta par 5 bāzes punktiem (līdz 0.00%), sākot ar operācijām, ko veiks 2016. gada 16. martā.

2) Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 5 bāzes punktiem (līdz 0.25%; spēkā ar 2016. gada 16. martu).

3) Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 10 bāzes punktiem (līdz –0.40%; spēkā ar 2016. gada 16. martu).

4) Aktīvu iegādes programmas ietvaros iegādāto vērtspapīru apjoms tiks palielināts līdz 80 mljrd. euro mēnesī (sākot ar aprīli).

5) Euro denominētas investīciju kategorijas obligācijas, ko emitējušas nebanku sabiedrības, kas darbojas euro zonā, tiks iekļautas to aktīvu sarakstā, kuri atbilst regulāras iegādes nosacījumiem.

6) Sākot ar 2016. gada jūniju tiks veiktas četras jaunas ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijas (ITRMO II) ar termiņu 4 gadi. Šo operāciju kreditēšanas nosacījumu zemākais līmenis var atbilst noguldījumu iespējas procentu likmei.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem