Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Фалшифицирането на евробанкноти намалява леко през втората половина на 2015 г.

22 януари 2016 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 10 ч централноевропейско време в петък, 22 януари 2016 г.
  • 445 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през втората половина на 2015 г.
  • 83% от фалшивите банкноти са от 20 € и 50 €.
  • Всички евробанкноти могат да бъдат проверени посредством метода „пипни, разгледай и наклони“.
  • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.

През втората половина на 2015 г. от обращение са изтеглени 445 000 фалшиви евробанкноти – с 2% по-малко спрямо първата половина на годината, съобщи днес Европейската централна банка. Броят на фалшификатите остава много нисък в сравнение с нарастващия брой на истинските евробанкноти в обращение (над 18 милиарда през втората половина на 2015 г.).

Таблицата по-долу представя шестмесечната тенденция:

Период

2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2
Брой фалшиви банкноти 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000

Още от емитирането на първата серия евробанкноти Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и 19-те национални централни банки от еврозоната – съветват гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Истинските банкноти се разпознават чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан на страниците, посветени на еврото, на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата.

Евросистемата използва разнообразни средства за комуникация, за да помага на гражданите да различават истинските от фалшивите банкноти и да съдейства на боравещите с пари в брой на професионална основа да осигурят надеждното откриване и изтегляне от обращение на фалшификатите от банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини.

Ако получите съмнителна банкнота, сравнете я непосредствено с друга, за която знаете, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, свържете се с полицията или – според практиката в съответната държава – с националната централна банка. Евросистемата подпомага правоприлагащите органи в борбата им срещу фалшифицирането на пари.

Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да усъвършенства непрекъснато технологията за производство на банкноти. С въвеждането на серия „Европа“ банкнотите ще бъдат още по-добре защитени и това ще допринесе за поддържането на общественото доверие в паричната единица.

По-долу е представена разбивка по купюри на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през втората половина на 2015 г.

Купюра

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

Разбивка в проценти

1,1% 3,0% 46,2% 37,1% 10,1% 1,2% 1,3%

През този период:

  • Банкнотите от 20 € и от 50 € все още имат най-голям дял сред фалшификатите. В сравнение с отчетените данни за първата половина на 2015 г. делът на фалшивите банкноти от 20 € е намалял, а този на фалшивите 50 € се е увеличил. Заедно те съставляват 83,3% от фалшификатите.
  • Огромната част от фалшивите банкноти (98,0%) са открити в държави от еврозоната. Само около 1,3% са открити в държави членки на ЕС извън еврозоната, а по-малко от 0,7% – в други части на света.

На 25 ноември 2015 г. в обращение влезе новата банкнота от 20 € с иновативни защитни елементи. Евросистемата ще продължи да съдейства на производителите на банкнотообработващи машини и други доставчици, за да приспособят те своите машини и устройства за проверка за истинност към новата банкнота. Ако устройствата им все още не могат да приемат тази банкнота, операторите/собствениците трябва на свой ред да се свържат незабавно със своите доставчици или с производителите.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Уилям Лелифелт на тел.: +49 69 1344 7316 или с Ева Тейлър на тел.: +49 69 1344 7162.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите