Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Något färre förfalskade eurosedlar under andra halvåret 2015

22 januari 2016

EMBARGO

Får ej publiceras före 10.00 centraleuropeisk tid fredagen den 22 januari 2016
  • 445 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under andra halvåret 2015.
  • 83 procent av förfalskningarna utgörs av 20- och 50-eurosedlar.
  • Alla eurosedlar kan enkelt kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden.
  • Eurosedlarna är alltjämt ett pålitligt och säkert betalningsmedel.

Europeiska centralbanken meddelade idag att cirka 445 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under andra halvåret 2015. Det är 2 procent färre än under första halvåret. Antalet förfalskningar är dock fortfarande mycket lågt jämfört med det ökande antalet äkta sedlar i omlopp (över 18 miljarder andra halvåret 2015).

Halvårstrenden visas nedan:

Period

2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2
Antal förfalskningar 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000

Ända sedan den första serien eurosedlar gavs ut har Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de 19 nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanat allmänheten att vara fortsatt vaksamma när de tar emot kontanter. Äkta sedlar känns lätt igen med den enkla ”känn-titta-luta”-metoden, som beskrivs på ECB:s webbplats under rubriken Euron och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser.

Eurosystemet informerar på många olika sätt för att hjälpa människor att skilja på äkta och falska sedlar och för att hjälpa dem som yrkesmässigt hanterar kontanter att se till att sedelhanteringsutrustning identifierar och skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar på ett betryggande sätt.

Om man får en misstänkt sedel bör man direkt jämföra den med en sedel som man vet är äkta. Om misstanken bekräftas bör man kontakta polisen eller den nationella centralbanken, beroende på nationell praxis. Eurosystemet stöder de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete mot penningförfalskning.

Eurosystemet har en skyldighet att garantera eurosedlarnas tillförlitlighet och att se till att sedeltekniken ständigt förbättras. Europaserien gör sedlarna ännu säkrare och bidrar till att bibehålla allmänhetens förtroende för valutan.

Nedan visas en uppdelning, per valör, i procent av samtliga förfalskningar som tagits ur omlopp under andra halvåret 2015.

Valör

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

I procent

1,1 % 3,0 % 46,2 % 37,1 % 10,1 % 1,2 % 1,3 %

Under perioden:

  • De mest förfalskade sedlarna är fortfarande 20- och 50-eurosedlar. Jämfört med de uppgifter som rapporterades för första halvåret 2015 minskade andelen förfalskade 20-eurosedlar och ökade andelen 50-eurosedlar. Tillsammans utgjorde dessa 83,3 procent av alla förfalskningar.
  • De flesta förfalskningar (98,0 procent) hittades i euroländer. Endast 1,3 procent hittades i EU-medlemsstater utanför euroområdet, och mindre än 0,7 procent i andra delar av världen.

Den nya 20-eurosedeln med dess innovativa säkerhetsdetaljer infördes den 25 november 2015. Tillverkare och leverantörer av sedelhanteringsutrustning kommer även i fortsättningen att få stöd från Eurosystemet att anpassa sina maskiner och sin utrustning för äkthetskontroll till de nya sedlarna. Om utrustningen fortfarande inte kan ta emot dessa sedlar så ska operatörer/ägare omedelbart kontakta sina leverantörer.

Förfrågningar från media kan riktas till William Lelieveldt, tfn. +49 69 1344 7316 eller Eva Taylor, tfn. +49 69 1344 7162

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media