Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Viltoto euro banknošu skaits 2015. gada 2. pusgadā nedaudz samazinājies

2016. gada 22. janvārī

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz piektdienai, 2016. gada 22. janvārim, plkst. 10.00 pēc Viduseiropas laika
  • 2015. gada 2. pusgadā no apgrozības izņemti 445 000 viltotu euro banknošu.
  • 83% viltojumu veido 20 euro un 50 euro banknotes.
  • Visas euro banknotes var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.
  • Euro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.

Eiropas Centrālā banka šodien paziņoja, ka 2015. gada 2. pusgadā no apgrozības tika izņemti aptuveni 445 000 viltotu euro banknošu – par 2% mazāk nekā 2015. gada 1. pusgadā. Viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar pieaugošo apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu (2015. gada 2. pusgadā – vairāk nekā 18 mljrd.).

Tālāk tabulā atspoguļotas pusgada tendences.

Periods

2/2012 1/2013 2/2013 1/2014 2/2014 1/2015 2/2015
Viltojumu skaits 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000

Kopš pirmā izlaiduma euro banknošu nonākšanas apgrozībā Eurosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 19 euro zonas nacionālās centrālās bankas, iesaka iedzīvotājiem saglabāt modrību, saņemot banknotes. Īstas banknotes atpazīstamas, izmantojot ECB interneta vietnes sadaļā par euro un Eurosistēmas nacionālo centrālo banku interneta vietnēs aprakstīto vienkāršo pārbaudi, banknotes aptaustot, apskatot un pagrozot.

Eurosistēma veic dažāda veida komunikāciju, lai palīdzētu sabiedrībai atpazīt īstas un viltotas banknotes un palīdzētu profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem nodrošināt, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un tie tiek izņemti no apgrozības.

Saņemot aizdomīgu banknoti, tā tieši jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – attiecīgās valsts centrālo banku. Eurosistēma atbalsta tiesībsargājošās iestādes cīņā pret naudas viltošanu.

Eurosistēmas uzdevums ir nodrošināt euro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Eiropas sērijas banknotes būs vēl drošākas un palīdzēs saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.

Tabulā sniegts 2015. gada 2. pusgadā no apgrozības izņemto viltoto banknošu dalījums pēc nominālvērtības.

Nominālvērtība

5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro

Procentuālais dalījums

1.1% 3.0% 46.2% 37.1% 10.1% 1.2% 1.3%

Šajā periodā:

  • joprojām visbiežāk tika viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Salīdzinājumā ar datiem, kas sniegti par 2015. gada 1. pusgadu, 20 euro banknošu viltojumu īpatsvars samazinājies, bet 50 euro banknošu viltojumu īpatsvars palielinājies. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja 83.3% no visiem viltojumiem;
  • vairākums (98.0%) viltojumu atklāts euro zonas valstīs. Tikai aptuveni 1.3% viltojumu atklāti ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs un mazāk nekā 0.7% – citos pasaules reģionos.

Jaunā 20 euro banknote ar inovatīviem pretviltošanas elementiem tika ieviesta 2015. gada 25. novembrī. Banknošu iekārtu ražotāji un citi piegādātāji arī turpmāk saņems Eurosistēmas atbalstu skaidrās naudas apstrādes iekārtu un autentiskuma noteikšanas iekārtu pielāgošanā jaunajām banknotēm. Savukārt, ja iekārtas joprojām nepieņem šīs banknotes, operatoriem/īpašniekiem nekavējoties jāsazinās ar iekārtu piegādātāju vai ražotāju.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Viljama Lelivelta ( William Lelieveldt ; tālr. +49 69 1344 7316) vai Evas Teilores ( Eva Taylor ; tālr. +49 69 1344 7162).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem