Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Mierny pokles počtu falošných eurových bankoviek v druhom polroku 2015

22. januára 2016

EMBARGO

Nezverejňovať do 10:00 SEČ v piatok 22. januára 2016
  • V druhej polovici roka 2015 bolo z obehu stiahnutých 445 000 falošných eurových bankoviek.
  • 83 % falzifikátov predstavujú bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €.
  • Pravosť všetkých eurových bankoviek je možné jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.
  • Eurové bankovky naďalej zostávajú dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.

Podľa dnešného oznámenia ECB bolo v druhej polovici roka 2015 z obehu stiahnutých spolu 445 000 falošných eurových bankoviek, čo v porovnaní s prvým polrokom predstavuje pokles o 2 %. V pomere k rastúcemu počtu pravých bankoviek v obehu (viac ako 18 miliárd v druhej polovici roka 2015) však počet falzifikátov zostáva veľmi nízky.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený polročný prehľad:

Obdobie

2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2
Počet falzifikátov 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000

Už od vydania eurových bankoviek prvej série Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 19 národných centrálnych bánk eurozóny, vyzýva verejnosť, aby bankovkám venovala náležitú pozornosť. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii o eurových bankovkách na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému.

Eurosystém rôznymi spôsobmi informuje verejnosť o tom, ako rozlíšiť pravé bankovky od falošných, a takisto pomáha profesionálnym spracovateľom peňazí zaistiť, aby boli zariadenia na spracovanie hotovosti schopné spoľahlivo identifikovať falzifikáty a sťahovať ich z obehu.

Ak sa vám do rúk dostane podozrivá bankovka, porovnajte ju so zaručene pravou bankovkou. V prípade potvrdenia pochybností by ste sa mali v závislosti od predpisov platných v danom štáte obrátiť na políciu alebo príslušnú národnú centrálnu banku. Eurosystém podporuje policajné orgány v ich boji proti falšovaniu peňazí.

Eurosystém má úlohu chrániť integritu eurových bankoviek a neustále zdokonaľovať technológiu ich výroby. Bankovky série Európa preto budú ešte bezpečnejšie a pomôžu udržať dôveru verejnosti v menu.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený percentuálny podiel falzifikátov stiahnutých z obehu v druhom polroku 2015 podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

Podiel (v %)

1,1 % 3,0 % 46,2 % 37,1 % 10,1 % 1,2 % 1,3 %

V spomínanom období:

  • boli aj naďalej najčastejšie falšované bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. V porovnaní s údajmi za prvý polrok 2015 sa podiel falošných bankoviek 20 € znížil a podiel falošných bankoviek 50 € vzrástol. Podiel bankoviek oboch nominálnych hodnôt predstavuje 83,3 % celkového počtu falzifikátov;
  • bola väčšina falzifikátov (98 %) odhalená v krajinách eurozóny. Len približne 1,3 % falzifikátov bolo odhalených v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny a menej ako 0,7 % falzifikátov v iných častiach sveta.

Dňa 25. novembra 2015 bola do obehu uvedená nová bankovka 20 €, vybavená inovatívnymi ochrannými prvkami. Výrobcom a dodávateľom zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek bude Eurosystém aj naďalej poskytovať podporu pri prispôsobovaní ich zariadení novým bankovkám. Prevádzkovatelia a majitelia zariadení, ktoré zatiaľ tieto bankovky nedokážu prijímať, by sa mali bezodkladne obrátiť na ich dodávateľa, resp. výrobcu.

Kontaktnou osobou pre médiá je William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316, alebo Eva Taylorová, tel.: +49 69 1344 7162.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá