Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Liczba fałszywych banknotów euro w drugim półroczu 2015 nieco spadła

22 stycznia 2016

EMBARGO

Embargo do godz. 10.00 CET w piątek 22 stycznia 2016
  • W drugiej połowie 2015 wycofano z obiegu 445 tys. fałszywych banknotów euro.
  • 83% falsyfikatów stanowiły nominały 20 i 50 euro.
  • Autentyczność banknotów sprawdza się na trzy sposoby: dotykiem, pod światło i pod kątem.
  • Banknoty euro są niezmiennie pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym.

Europejski Bank Centralny (EBC) podał dziś, że w drugim półroczu 2015 wycofano z obiegu 445 tys. fałszywych banknotów euro – o 2% mniej niż przez pierwszych sześć miesięcy tego roku. Na tle rosnącej liczby autentycznych banknotów w obiegu (w drugim półroczu 2015 ponad 18 mld) falsyfikatów jest nadal bardzo mało.

Poniżej przedstawiono trend półroczny:

Okres

2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2
Liczba falsyfikatów 280 tys. 317 tys. 353 tys. 331 tys. 507 tys. 454 tys. 445 tys.

Od wprowadzenia pierwszej serii banknotów euro członkowie Eurosystemu – czyli EBC i 19 krajowych banków centralnych ze strefy euro – stale przypominają, by uważać na otrzymywane banknoty. Ich autentyczność można zweryfikować za pomocą prostego testu: „sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem”, opisanego w serwisie internetowym EBC w części o euro oraz na stronach krajowych banków centralnych.

Eurosystem prowadzi różnorodne działania informacyjne, aby pomóc ludziom odróżniać banknoty fałszywe od autentycznych, a osobom mającym zawodowo do czynienia z gotówką – przygotować urządzenia obsługujące i sortujące banknoty do skutecznego rozpoznawania falsyfikatów i usuwania ich z obiegu.

W razie otrzymania podejrzanego banknotu należy go porównać z takim, który na pewno jest prawdziwy. Jeśli podejrzenie się potwierdzi, trzeba skontaktować się z policją lub krajowym bankiem centralnym, zgodnie z praktyką przyjętą w danym kraju. Eurosystem wspiera organy ścigania w walce z fałszowaniem pieniędzy.

Eurosystem ma obowiązek strzec nienaruszalności banknotów euro i stale doskonalić techniki ich produkcji. Nowa seria „Europa” jest jeszcze lepiej zabezpieczona, co przyczynia się do utrzymania zaufania społecznego do gotówki euro.

W poniższej tabeli przedstawiono udziały procentowe poszczególnych nominałów w całkowitej liczbie falsyfikatów wycofanych z obiegu w drugim półroczu 2015.

Nominał 5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro
Udział procentowy 1,1% 3,0% 46,2% 37,1% 10,1% 1,2% 1,3%

W tym okresie:

  • nadal najczęściej fałszowane były banknoty 20 i 50 euro. W porównaniu z pierwszym półroczem 2015 odsetek falsyfikatów 20 euro zmalał, zaś falsyfikatów 50 euro – wzrósł. Na oba nominały łącznie przypadło 83,3% wszystkich fałszywych banknotów;
  • większość falsyfikatów (98,0%) wykryto w krajach strefy euro. Jedynie około 1,3% znaleziono w państwach członkowskich UE spoza tej strefy, a niecałe 0,7% – w innych krajach.

25 listopada 2015 zaczęły wchodzić do obiegu nowe banknoty 20 euro, mające nowatorskie zabezpieczenia. Producenci i dystrybutorzy sprzętu do obsługi banknotów nadal mogą liczyć na pomoc Eurosystemu w przystosowaniu swoich urządzeń do tego nominału. Właściciele lub operatorzy urządzeń, które go jeszcze nie przyjmują, powinni niezwłocznie skontaktować się z ich producentem bądź dystrybutorem.

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel. +49 69 13447316 lub Eva Taylor, tel. +49 69 13447162.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami