Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Euroväärennösten määrä väheni hieman vuoden 2015 jälkipuoliskolla

22.1.2016

EMBARGO

Julkaisuvapaa perjantaina 22.1.2016 klo 10.00 Keski-Euroopan aikaa
  • Vuoden 2015 jälkipuoliskolla poistettiin kierrosta 445 000 euroseteliväärennöstä.
  • Väärennöksistä 83 % on 20 ja 50 euron seteleitä.
  • Kaikkien eurosetelien aitous voidaan tarkastaa tunnustele–katso–kallistele-menetelmällä.
  • Euroseteleihin luotetaan, ja niillä on turvallista maksaa.

Euroopan keskuspankki ilmoitti tänään, että vuoden 2015 jälkipuoliskolla poistettiin kierrosta noin 445 000 väärennettyä euroseteliä, mikä on 2 % vähemmän kuin vuoden alkupuoliskolla. Liikkeessä olevien aitojen eurosetelien määrä kuitenkin kasvaa koko ajan (vuoden 2015 jälkipuoliskolla yli 18 miljardia seteliä), ja siihen verrattuna väärennösten määrä on edelleen hyvin pieni.

Alla olevassa taulukossa esitetään puolivuosittaiset tiedot väärennösten määrän kehityksestä.

Tarkastelujakso

2/2012 1/2013 2/2013 1/2014 2/2014 1/2015 2/2015
Väärennösten määrä 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000

Jo ensimmäisen eurosetelisarjan käyttöönotosta lähtien eurojärjestelmä – eli Euroopan keskuspankki (EKP) ja euroalueen 19 kansallista keskuspankkia – on kehottanut kaikkia olemaan valppaina seteleitä saadessaan. Aidot setelit on helppo tunnistaa käyttämällä EKP:n eurosivuilta ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien verkkosivuilta tuttuja yksinkertaisia testejä eli tunnustelemalla setelin painatusta, katsomalla seteliä valoa vasten ja kallistelemalla sitä.

Eurojärjestelmä tiedottaa eurosetelien turvatekijöistä monin tavoin, jotta väärät setelit osattaisiin erottaa aidoista ja jotta rahaa ammattimaisesti käsittelevät pystyisivät varmistamaan, että setelinkäsittelylaitteet tunnistavat väärennökset luotettavasti ja poistavat ne kierrosta.

Väärennökseksi epäiltyä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Jos seteli osoittautuu väärennökseksi, on syytä ottaa yhteyttä joko poliisiin tai (mikäli kansallinen käytäntö sen sallii) kansalliseen keskuspankkiin. Eurojärjestelmä tukee viranomaisia väärennösten torjunnassa.

Eurojärjestelmä kehittää jatkuvasti seteliteknologiaa, sillä eurosetelien turvallisuus on sen vastuulla. Toisen eurosetelisarjan käyttöönoton myötä setelit ovat aiempaa turvallisempia ja luottamus yhteiseen rahaan vahvistuu.

Oheisessa taulukossa esitetään eri seteliarvojen osuudet vuoden 2015 jälkipuoliskolla kierrosta poistetuista väärennöksistä.

Seteliarvo

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

Prosenttiosuus

1,1 % 3,0 % 46,2 % 37,1 % 10,1 % 1,2 % 1,3 %

Kehitys vuoden 2015 jälkipuoliskolla:

  • Eniten väärennettiin edelleen 20 ja 50 euron seteleitä, mutta 20 euron setelien osuus pieneni ja 50 euron setelien osuus kasvoi. Näiden kahden seteliarvon yhteenlaskettu osuus kaikista väärennöksistä oli 83,3 %.
  • Suurin osa (98,0 %) väärennöksistä havaittiin euroalueen maissa. Ainoastaan noin 1,3 % euroseteliväärennöksistä havaittiin euroalueeseen kuulumattomissa EU:n jäsenvaltioissa ja loput 0,7 % muualla maailmassa.

Uusi 20 euron seteli otettiin käyttöön 25.11.2015. Setelissä on uudenlaisia turvatekijöitä. Eurojärjestelmä tukee laitevalmistajia ja ‑toimittajia setelinkäsittelylaitteiden ja aitouden tarkastamisessa käytettävien laitteiden päivittämisessä uutta seteliä varten. Jos jokin laite ei vielä hyväksy uusia seteleitä, käyttäjien tai omistajien tulee viipymättä ottaa yhteyttä laitteen valmistajaan tai toimittajaan.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa William Lelieveldt puhelinnumerossa +49 69 1344 7316 tai Eva Taylor puhelinnumerossa +49 69 1344 7162.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle