Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Europangatähtede võltsingute arv vähenes 2015. aasta teisel poolel mõnevõrra

22. jaanuar 2016

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 10.00 Kesk-Euroopa aja järgi, reedel, 22. jaanuaril 2016
  • 2015. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 445 000 võltsitud europangatähte.
  • 83% võltsingutest moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed.
  • Kõigi europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.
  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.

Euroopa Keskpanga täna avaldatud andmetel kõrvaldati 2015. aasta teisel poolel ringlusest ligikaudu 445 000 võltsitud europangatähte ehk 2% vähem kui esimesel poolaastal. Ringluses olevate ehtsate europangatähtede suureneva arvuga (2015. aasta teisel poolel üle 18 miljardi) võrreldes on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike.

Allolevas tabelis esitatakse poolaastaandmed avastatud võltsingute arvu kohta:

Periood

2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2
Võltsingute arv 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000

Juba alates esimese seeria europangatähtede kasutuselevõtust on eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 19 riigi keskpangad soovitanud üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Ehtsat pangatähte on lihtne ära tunda. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse EKP veebilehel ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel.

Eurosüsteem annab mitmesugust teavet, et aidata võltsitud pangatähti ära tunda ning sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga või oma riigi keskpangaga. Eurosüsteem toetab õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähtede kasutuselevõtt muudab pangatähed veelgi turvalisemaks ja aitab säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

Järgnev tabel annab ülevaate 2015. aasta teisel poolel ringlusest kõrvaldatud võltsitud pangatähtede jaotusest nimiväärtuste kaupa:

Nimiväärtus

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500

Protsendiline jaotus

1,1% 3,0% 46,2% 37,1% 10,1% 1,2% 1,3%

2015. aasta teisel poolel:

  • võltsiti endiselt kõige enam 20- ja 50-euroseid pangatähti. 2015. aasta esimese poolaasta andmetega võrreldes on võltsitud 20-euroste osatähtsus vähenenud ja 50-euroste osatähtsus suurenenud. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid 83,3% kõigist võltsitud pangatähtedest;
  • avastati suurem osa (98,0%) võltsingutest euroala riikides. Vaid ligikaudu 1,3% võltsitud pangatähtedest leiti euroalavälistes ELi liikmesriikides ning alla 0,7% tuvastati muudes maailma piirkondades.

25. novembril 2015 lasti ringlusse uus 20-eurone pangatäht, millel kasutatakse innovatiivseid turvaelemente. Eurosüsteem pakub tootjatele ja tarnijatele endiselt tuge sularahakäitluses kasutatavate seadmete ja autentimisseadmete kohandamisel uue pangatähe aktsepteerimiseks. Kui seadmed ei ole siiski suutelised uut pangatähte aktsepteerima, peaksid käitajad/omanikud viivitamatult ühendust võtma seadmete tarnijate või tootjatega.

Meediakanalite küsimustele vastavad William Lelieveldt (tel +49 69 1344 7316) ja Eva Taylor (tel +49 69 1344 7162).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid