Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информация относно фалшифицирането на евробанкноти (на шестмесечна база)

17 юли 2015 г.

През първата половина на 2015 г. броят на фалшивите евробанкноти намалява – общият брой остава много нисък

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 10 ч централноевропейско време в петък, 17 юли 2015 г.
  • 454 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през първата половина на 2015 г.
  • 86% от фалшивите банкноти са от 20 € и 50 €.
  • Всички евробанкноти могат лесно да бъдат проверени посредством метода „пипни, разгледай и наклони“.
  • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.

През първата половина на 2015 г. от обращение са изтеглени общо 454 000 фалшиви евробанкноти – с 10,5% по-малко спрямо втората половина на 2014 г., но все още над равнището от първата половина на 2014 г. Броят на фалшификатите все така остава много нисък в сравнение с нарастващия брой на истинските евробанкноти в обращение (над 17 милиарда през първата половина на 2015 г.).

Таблицата по-долу представя шестмесечната тенденция:

Период 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1
Брой фалшиви банкноти 251 000 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000

Още от емитирането на първата серия евробанкноти Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки от еврозоната – съветват гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Истинските банкноти се разпознават лесно чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан на страниците, посветени на еврото, на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата.

Ако получите съмнителна банкнота, можете да я сравните непосредствено с друга, за която знаете, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, свържете се с полицията или – според практиката в съответната държава – с националната централна банка. Евросистемата подпомага правоприлагащите органи в борбата им срещу фалшифицирането на пари.

Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да усъвършенства непрекъснато технологията за производство на банкноти. Дизайнът на банкнотите от серия „Европа“ ги прави още по-добре защитени и това допринася за поддържането на общественото доверие в паричната единица.

По-долу е представена разбивка по купюри на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през първата половина на 2015 г.

Купюра 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Разбивка в проценти 1,5% 2,4% 54,7% 31,3% 8,5% 1,1% 0,5%

През този период:

  • Банкнотите от 20 € и от 50 € все още имат най-голям дял сред фалшификатите. В сравнение с отчетените данни за втората половина на 2014 г. делът на фалшивите банкноти от 20 € леко е намалял, а този на фалшивите 50 € леко се е нараснал. Заедно те съставляват 86% от фалшификатите.
  • Огромната част от фалшивите банкноти (97,9%) са открити в държави от еврозоната. Само около 1,6% са открити в държави членки на ЕС извън еврозоната, а по-малко от 0,5% – в други части на света.

Евросистемата използва разнообразни средства за комуникация, за да помага на гражданите да различават истинските от фалшивите банкноти и да съдейства на боравещите с пари в брой на професионална основа да осигурят надеждното откриване и изтегляне от обращение на фалшификатите от банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини. Евросистемата ще продължи да съдейства на производителите и доставчиците на банкнотообработващи машини, за да приспособят своите машини и устройства за проверка за истинност към банкнотите от серия „Европа“. Ако устройствата им все още не могат да приемат тези банкноти, операторите/собствениците трябва да се свържат незабавно със своите доставчици или производители.

Новата банкнота от 20 € ще влезе в обращение от 25 ноември 2015 г.

Повече информация за евробанкнотите е налична на уебсайтовете www.ecb.europa.eu/euro и www.novite-evrobanknoti.eu.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Росио Гонсалес на тел.: +49 69 1344 6451.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите