Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av eurosedlar

17 juli 2015

Färre förfalskningar under första halvåret 2015 – antalet är totalt sett fortfarande mycket lågt

EMBARGO

Får ej publiceras före 10.00 centraleuropeisk tid fredagen den 17 juli 2015
  • 454 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under första halvåret 2015.
  • 86 procent av förfalskningarna utgörs av 20- och 50-eurosedlar.
  • Alla eurosedlar kan enkelt kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden.
  • Eurosedlarna är alltjämt ett pålitligt och säkert betalningsmedel.

Under första halvåret 2015 togs totalt 454 000 förfalskade eurosedlar ur omlopp, vilket är 10,5 procent färre än under andra halvåret 2014 men högre än under första halvåret 2014. Antalet förfalskningar är fortfarande mycket lågt jämfört med det ökande antalet äkta sedlar i omlopp (över 17 miljarder under första halvåret 2015).

Halvårstrenden visas nedan:

Period

2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1

Antal förfalskningar

251 000 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000

Ända sedan den första serien gavs ut har Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanat allmänheten till att vara vaksamma när de tar emot kontanter. Äkta sedlar känns lätt igen med det enkla ”känn-titta-luta-testet”, som beskrivs på ECB:s webbplats under rubriken Euro och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser.

Om man får en misstänkt sedel kan man direkt jämföra den med en sedel som man vet är äkta. Om misstanken bekräftas bör man kontakta polisen eller den nationella centralbanken, beroende på nationell praxis. Eurosystemet stöder de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete mot penningförfalskning.

Eurosystemet har en skyldighet att garantera eurosedlarnas tillförlitlighet och att se till att sedeltekniken ständigt förbättras. Europaserien är utformad för att göra sedlarna ännu säkrare och bidrar till att allmänhetens förtroende för valutan bibehålls.

Nedan visas en uppdelning i procent, per valör, av samtliga förfalskningar som tagits ur omlopp under första halvåret 2015.

Valör

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

I procent

1,5 % 2,4 % 54,7% 31,3% 8,5% 1,1% 0,5%

Under perioden:

  • De mest förfalskade sedlarna är fortfarande 20 och 50 euro. Jämfört med de uppgifter som rapporterades för andra halvåret 2014 minskade andelen förfalskade 20-eurosedlar något och andelen 50-eurosedlar ökade något. Tillsammans utgjorde dessa 86 procent av alla förfalskningar.
  • De flesta (97,9 procent) av alla förfalskningar hittades i länder i euroområdet. Endast 1,6 procent hittades i EU-medlemsstater utanför euroområdet, och mindre än 0,5 procent i andra delar av världen.

Eurosystemet informerar på många olika sätt för att hjälpa människor att skilja på äkta och falska sedlar och för att hjälpa dem som yrkesmässigt hanterar kontanter att se till att sedelhanteringsutrustning på ett betryggande sätt identifierar och skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar. Tillverkare och leverantörer av sedelhanteringsutrustning kommer även i fortsättningen att få stöd från Eurosystemet att anpassa sina maskiner och sin utrustning för äkthetskontroll till de nya sedlarna i Europaserien. Om utrustningen fortfarande inte kan ta emot dessa sedlar så ska operatörer/ägare omedelbart kontakta sina leverantörer.

Den nya 20-eurosedeln kommer att sättas i omlopp den 25 november 2015.

Mer information om eurosedlarna finns på www.ecb.europa.eu/euro och www.nya-eurosedlar.eu.

För förfrågningar från media, kontakta Rocío González, tfn. +49 69 1344 6451.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media