Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Félévi tájékoztató az eurobankjegy-hamisításról

2015. július 17.

A hamis eurobankjegyek száma 2015 első felében csökkent; számuk összességében továbbra is csekély

EMBARGO

Nem továbbítható 2015. július 17., péntek, közép-európai idő szerint 10.00 óráig
  • 2015 első felében 454 000 hamis eurobankjegyet vontak ki a forgalomból.
  • A hamisítványok 86%-a 20 és 50 eurós.
  • Minden eurobankjegy könnyen ellenőrizhető a „tapintás, szemügyre vétel, mozgatás” módszerrel.
  • Az eurobankjegy továbbra is megbízható és biztonságos fizetőeszköz.

2015 első felében összesen 454 000 hamis eurobankjegyet vontak ki a készpénzforgalomból, 10,5%-kal kevesebbet, mint 2014 második felében, ugyanakkor többet, mint 2014 első felében. Ez a szám azonban továbbra is igen alacsony az egyre nagyobb számban forgalomban lévő valódi bankjegyhez képest (2015 első felében több mint 17 milliárd).

A féléves trend a következőképpen alakult:

Időszak

2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1

Hamisítvány-darabszám

251 000 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000

Az eurorendszer tagjai (az Európai Központi Bank és az euroövezet nemzeti központi bankjai) már az első sorozat bevezetése óta szorgalmazzák, hogy a lakosság mindig körültekintően járjon el a bankjegyek átvétele során. A valódi bankjegy könnyen megkülönböztethető a „tapintás, szemügyre vétel, mozgatás” módszerrel, amelyet az EKB és az eurorendszer nemzeti központi bankjainak weboldalai ismertetnek.

Amennyiben gyanús bankjegy kerül a kezünkbe, hasonlítsuk össze egy biztosan valódi bankjeggyel. Ha gyanúnk megalapozottnak bizonyul, értesítsük a rendőrséget vagy – az adott országban bevett gyakorlattól függően – az illetékes nemzeti központi bankot. Az eurorendszer támogatja a bűnüldöző szerveket a pénzhamisítás elleni harcban.

Kötelessége őrködni az eurobankjegyek megbízhatósága felett, és gondoskodnia kell a bankjegy-technológia folyamatos fejlesztéséről. Az Európé-sorozattal a bankjegyek még biztonságosabbak lesznek, aminek köszönhetően fenntartható a fizetőeszközbe vetett közbizalom.

Az alábbi táblázat a 2015 első felében bevont hamis bankjegyek megoszlását mutatja címlet szerinti bontásban:

Címlet

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

Százalékos megoszlás

1,5% 2,4% 54,7% 31,3% 8,5% 1,1% 0,5%

A vizsgált időszakban:

  • továbbra is a 20 és az 50 euróst hamisították a leggyakrabban. A 2014. második félévi adatokhoz képest a hamis 20 €-s bankjegyek aránya enyhén csökkent, a hamis 50 €-s bankjegyeké pedig nőtt. Összességében ez a két címlet adta a hamisítványok 86%-át;
  • a legtöbb hamis pénzt (97,9%) euroövezeti tagországban találták. Összesen mintegy 1,6%-uk euroövezeten kívüli EU-tagállamból, és kevesebb mint 0,5%-uk a világ többi részéről került elő.

Az eurorendszer a tájékoztatás többféle eszközével igyekszik segíteni egyfelől a lakosságnak, hogy meg tudja különböztetni a valódit a hamis bankjegytől, másfelől a készpénzkezelőknek, hogy bankjegyvizsgáló és -feldolgozó gépeik megbízhatóan kiszűrhessék a hamisítványokat, és ezáltal segítsenek kivonni őket a forgalomból. A bankjegyfeldolgozó gépek gyártói és forgalmazói a jövőben is támogatást kapnak az eurorendszertől, amikor a gépeket és a valódiságvizsgáló eszközöket átállítják az Európé-sorozat bankjegyeinek kezelésére. Amennyiben valamely berendezés továbbra sem fogadja el az új Európé-sorozat bankjegyeit, az üzemeltető vagy tulajdonos haladéktalanul forduljon a gyártóhoz, illetve forgalmazóhoz.

Az új 20 €-s bankjegyet 2015. november 25-én bocsátják forgalomba.

Az eurobankjegyekről a www.ecb.europa.eu/euro és a www.uj-eurobankjegyek.eu weboldalon található bővebb információ.

A média képviselői kérdéseikkel szíveskedjenek Rocío Gonzálezhez fordulni a +49 69 1344 6451-es telefonszámon.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok