SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Halvårlig orientering om forfalskning af eurosedler

17. juli 2015

Nedgang i antallet af falske eurosedler i 1. halvår 2015 – det samlede antal er fortsat meget lavt

EMBARGO

Klausuleret til offentliggørelse fredag den 17. juli 2015, kl. 10.00 CET
  • 454.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb i 1. halvår 2015.
  • 86 pct. af de falske sedler er 20- og 50-eurosedler.
  • Alle eurosedler kan nemt kontrolleres med "føl-, se-, vip"-metoden.
  • Eurosedler er fortsat et pålideligt og sikkert betalingsmiddel.

I 1. halvår 2015 blev i alt 454.000 falske eurosedler taget ud af omløb, hvilket er et fald på 10,5 pct. i forhold til 2. halvår 2014. Tallet er dog højere end i 1. halvår 2014. Antallet af falske sedler er fortsat meget lavt i forhold til det stigende antal ægte eurosedler, som er i omløb (over 17 milliarder i 1. halvår 2015).

Den halvårlige trend fremgår af tabellen:

Periode

2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1

Antal falske sedler

251.000 280.000 317.000 353.000 331.000 507.000 454.000

Lige siden den første euroseddelserie blev udstedt, har Eurosystemet – dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i euroområdet – tilskyndet folk til at være på vagt, når de modtager pengesedler. Det er nemt at kontrollere, om en seddel er ægte, med den enkle "føl-se-vip"-metode, som er beskrevet i euroafsnittet på ECB's websted og på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder.

Hvis man modtager en mistænkelig seddel, kan man sammenligne den direkte med en seddel, som man ved er ægte. Hvis mistanken bekræftes, bør man kontakte enten politiet eller sin nationale centralbank, alt efter national praksis. Eurosystemet støtter politimyndighederne i bekæmpelsen af falskmøntneri.

Eurosystemet er forpligtet til at sikre eurosedlernes integritet og løbende forbedre teknologien på området. Europa-seriens design gør sedlerne endnu sikrere og bidrager til at bevare borgernes tillid til valutaen.

Nedenstående tabel viser fordelingen, efter pålydende værdi, af det samlede antal falske eurosedler, som blev taget ud af omløb i 1. halvår 2015.

Pålydende værdi

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

Fordeling (i pct.)

1,5 2,4 54,7 31,3 8,5 1,1 0,5

I den pågældende periode

  • var 20- og 50-eurosedlerne fortsat de hyppigst forfalskede eurosedler. I forhold til tallene for 2. halvår 2014 var andelen af falske 20-eurosedler faldet en smule og antallet at falske 50-eurosedler steget. Tilsammen udgjorde de 86 pct. af alle forfalskninger.
  • blev størstedelen (97,9 pct.) af de falske sedler fundet i eurolande. Kun ca. 1,6 pct. blev fundet i EU-lande uden for euroområdet og under 0,5 pct. blev fundet i andre dele af verden.

Eurosystemet informerer på forskellige måder for at hjælpe folk med at skelne mellem ægte og falske pengesedler og hjælpe kontanthåndterende virksomheder med at sikre, at maskiner, der anvendes til seddelhåndtering og seddelkontrol, på pålidelig vis kan identificere og tage falske sedler ud af omløb. Fabrikanter og leverandører af udstyr til seddelhåndtering vil fortsat få støtte af Eurosystemet til at omstille maskiner og udstyr til ægthedskontrol af sedlerne i Europa-serien. Hvis udstyret endnu ikke kan acceptere disse sedler, bør ejerne/operatørerne straks kontakte leverandøren eller fabrikanten.

Den nye 20-euroseddel udstedes fra og med 25. november 2015.

Yderligere oplysninger om eurosedler findes på www.ecb.europa.eu/euro og www.nye-eurosedler.eu.

Forespørgsler fra medierne bedes rettet til Rocío González, tlf.: +49 69 1344 6451.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt