Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

17 lipca 2015

Liczba fałszywych banknotów euro w pierwszej połowie 2015 r. spadła – ogólnie jest ona nadal bardzo niska

EMBARGO

Embargo do godz. 10.00 czasu środkowoeuropejskiego w piątek 17 lipca 2015 r.
  • W pierwszym półroczu 2015 r. wycofano z obiegu 454 tys. fałszywych banknotów euro.
  • 86% falsyfikatów stanowiły nominały 20 i 50 euro.
  • Autentyczność każdego banknotu euro można łatwo zweryfikować, sprawdzając go dotykiem, pod światło i pod kątem.
  • Banknoty euro są niezmiennie pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym.

W pierwszej połowie 2015 r. wycofano z obiegu łącznie 454 tys. fałszywych banknotów euro – o 10,5% mniej niż w poprzednim półroczu, ale więcej niż w pierwszej połowie 2014 r. Na tle rosnącej liczby autentycznych banknotów w obiegu (w pierwszym półroczu 2015 r. ponad 17 mld) falsyfikatów jest nadal bardzo mało.

Poniżej przedstawiono liczbę falsyfikatów wykrytych w kolejnych półroczach:

Półrocze

2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1

Liczba falsyfikatów

251 000 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000

Od wprowadzenia pierwszej serii banknotów euro członkowie Eurosystemu – czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i banki centralne państw strefy euro – przypominają, by uważać na otrzymywane banknoty. Autentyczność banknotu można łatwo zweryfikować za pomocą prostego testu: „sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem”, opisanego w serwisie internetowym EBC w części o euro oraz na stronach krajowych banków centralnych z Eurosystemu.

W razie otrzymania podejrzanego banknotu można go porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. Jeśli banknot wydaje się fałszywy, należy skontaktować się z policją lub krajowym bankiem centralnym, zgodnie z praktyką przyjętą w danym kraju. Eurosystem wspiera organy ścigania w walce z fałszowaniem pieniędzy.

Eurosystem ma obowiązek strzec nienaruszalności banknotów euro i stale doskonalić techniki ich produkcji. Banknoty z serii „Europa” zaprojektowano tak, by były jeszcze lepiej zabezpieczone i pomagały utrzymać zaufanie społeczne do wspólnej waluty.

W poniższej tabeli przedstawiono udziały procentowe poszczególnych nominałów w całkowitej liczbie falsyfikatów wycofanych z obiegu w pierwszym półroczu 2015 r.

Nominał

5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro

Udział procentowy

1,5% 2,4% 54,7% 31,3% 8,5% 1,1% 0,5%

W tym półroczu:

  • nadal najczęściej fałszowane były banknoty 20 i 50 euro. W porównaniu z drugą połową 2014 r. odsetek falsyfikatów 20 euro nieznacznie zmalał, zaś falsyfikatów 50 euro – wzrósł. Na oba nominały łącznie przypadło 86% wszystkich fałszywych banknotów;
  • większość falsyfikatów (97,9%) wykryto w krajach strefy euro. Jedynie ok. 1,6% znaleziono w państwach członkowskich UE spoza tej strefy, a niecałe 0,5% – w innych krajach.

Eurosystem prowadzi różnorodne działania informacyjne mające pomóc społeczeństwu w odróżnianiu banknotów fałszywych od autentycznych, a osobom mającym zawodowo do czynienia z gotówką – w przygotowaniu urządzeń obsługujących i sortujących banknoty do skutecznego wychwytywania falsyfikatów. Eurosystem będzie nadal wspomagać producentów i dystrybutorów sprzętu do obsługi banknotów w przystosowywaniu urządzeń i przyrządów do banknotów z serii „Europa”. Właściciele lub operatorzy sprzętu, który nie przyjmuje jeszcze tych banknotów, powinni niezwłocznie skontaktować się z jego producentem bądź dystrybutorem.

Nowe banknoty 20 euro pojawią się w obiegu 25 listopada 2015 r.

Więcej informacji o banknotach euro można znaleźć na stronach www.ecb.europa.eu/euro oraz www.nowe-banknoty-euro.eu.

Kontakt z mediami: Rocío González, tel. +49 69 1344 6451.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami