Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Informācija par euro banknošu viltojumiem (tiek sniegta divreiz gadā)

2015.17.07.

Viltoto euro banknošu skaits 2015. gada 1. pusgadā samazinājies – to kopskaits joprojām ļoti neliels

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz piektdienai, 2015. gada 17. jūlijam, plkst. 10.00 pēc Viduseiropas laika
  • 2015. gada 1. pusgadā no apgrozības izņemti 454 000 viltotu euro banknošu.
  • 86% viltojumu veido 20 euro un 50 euro banknotes.
  • Visas euro banknotes var viegli pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.
  • Euro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.

2015. gada 1. pusgadā kopumā no apgrozības tika izņemti 454 000 viltotu euro banknošu – par 10.5% mazāk nekā 2014. gada 2. pusgadā, tomēr joprojām vairāk nekā 2014. gada 1. pusgadā. Viltojumu skaits vēl arvien ir ļoti neliels salīdzinājumā ar pieaugošo apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu (2015. gada 1. pusgadā – vairāk nekā 17 mljrd.).

Tālāk tabulā atspoguļotas pusgada tendences.

Periods

1/2012 2/2012 1/2013 2/2013 1/2014 2/2014 1/2015

Viltojumu skaits

251 000 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000

Kopš pirmā izlaiduma banknošu nonākšanas apgrozībā Eurosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un euro zonas nacionālās centrālās bankas, iesaka iedzīvotājiem saglabāt modrību, saņemot banknotes. Īstas banknotes ir viegli atpazīstamas, izmantojot ECB interneta vietnes sadaļā par euro un Eurosistēmas nacionālo centrālo banku interneta vietnēs aprakstīto vienkāršo pārbaudi, banknotes aptaustot, apskatot un pagrozot.

Saņemot aizdomīgu banknoti, varat to salīdzināt ar tādu banknoti, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – attiecīgās valsts centrālo banku. Eurosistēma atbalsta tiesībsargājošās iestādes cīņā pret naudas viltošanu.

Eurosistēmas uzdevums ir nodrošināt euro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Eiropas sērija veidota tā, lai banknotes būtu vēl drošākas un palīdzētu saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.

Tabulā sniegts 2015. gada 1. pusgadā no apgrozības izņemto viltoto banknošu kopskaita dalījums pēc nominālvērtības.

Nominālvērtība

5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro

Procentuālais dalījums

1.5% 2.4% 54.7% 31.3% 8.5% 1.1% 0.5%

Šajā periodā:

  • joprojām visbiežāk tika viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Salīdzinājumā ar datiem, kas sniegti par 2014. gada 2. pusgadu, 20 euro banknošu viltojumu īpatsvars nedaudz samazinājies, bet 50 euro banknošu viltojumu īpatsvars – palielinājies. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja 86% no visiem viltojumiem;
  • vairākums (97.9%) viltojumu atklāts euro zonas valstīs. Tikai aptuveni 1.6% viltojumu atklāti ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs un mazāk nekā 0.5% – citos pasaules reģionos.

Eurosistēma veic dažāda veida komunikāciju, lai palīdzētu sabiedrībai atpazīt īstas un viltotas banknotes un palīdzētu profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem nodrošināt, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības. Banknošu iekārtu ražotāji un piegādātāji arī turpmāk saņems Eurosistēmas atbalstu skaidrās naudas apstrādes iekārtu un autentiskuma noteikšanas iekārtu pielāgošanā Eiropas sērijas banknotēm. Ja iekārtas joprojām nepieņem šīs banknotes, operatoriem/īpašniekiem nekavējoties jāsazinās ar iekārtu piegādātāju vai ražotāju.

Jaunā 20 euro banknote tiks laista apgrozībā 2015. gada 25. novembrī.

Sīkāka informācija par euro banknotēm pieejama interneta vietnē www.ecb.europa.eu/euro un www.jaunas-euro-banknotes.eu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rokio Gonzalesa ( Rocío González; tālr. +49 69 1344 6451).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem