Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eurových bankoviek

17. júla 2015

Pokles počtu falzifikátov eurových bankoviek v prvom polroku 2015 – celkový počet zostáva veľmi nízky.

EMBARGO

Nezverejňovať do 10:00 SEČ v piatok 17. júla 2015
  • V prvej polovici roka 2015 bolo z obehu stiahnutých 454 000 falošných eurových bankoviek.
  • 86 % falzifikátov predstavujú bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €.
  • Všetky eurové bankovky je možné jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.
  • Eurové bankovky naďalej zostávajú dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.

V prvej polovici roka 2015 bolo z obehu stiahnutých spolu 454 000 falošných eurových bankoviek, čo predstavuje oproti druhému polroku 2014 pokles o 10,5 %. Oproti prvému polroku 2014 je však ich počet vyšší. V porovnaní s rastúcim počtom pravých bankoviek v obehu (viac ako 17 miliárd v prvej polovici roka 2015) počet falzifikátov zostáva veľmi nízky.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený polročný prehľad:

Obdobie

2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1

Počet falzifikátov

251 000 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000

Už od vydania eurových bankoviek prvej série Eurosystém – t. j. Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky krajín eurozóny – vyzýva verejnosť, aby bankovkám venovala náležitú pozornosť. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii o eurových bankovkách na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému.

Ak sa vám do rúk dostane podozrivá bankovka, môžete ju priamo porovnať so zaručene pravou bankovkou. V prípade potvrdenia pochybností by ste sa mali v závislosti od predpisov platných v danom štáte obrátiť na políciu alebo príslušnú národnú centrálnu banku. Eurosystém podporuje policajné orgány v ich boji proti falšovaniu peňazí.

Eurosystém je povinný chrániť integritu eurových bankoviek a neustále zdokonaľovať technológiu ich výroby. Bankovky série Európa sú preto navrhnuté tak, aby boli ešte bezpečnejšie a pomáhali udržiavať dôveru verejnosti v menu.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený podiel falzifikátov stiahnutých z obehu v prvom polroku 2015 podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

Podiel (v %)

1,5 % 2,4 % 54,7 % 31,3 % 8,5 % 1,1 % 0,5 %

V spomínanom období:

  • boli aj naďalej najčastejšie falšované bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. V porovnaní s údajmi za druhý polrok 2014 sa podiel falošných bankoviek 20 € mierne znížil a podiel falošných bankoviek 50 € vzrástol. Spolu predstavovali 86 % celkového počtu falzifikátov.
  • bola väčšina falzifikátov (97,9 %) odhalená v krajinách eurozóny. Len približne 1,6 % falzifikátov bolo odhalených v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny a 0,5 % falzifikátov v iných častiach sveta.

Eurosystém sa rôznymi spôsobmi snaží informovať verejnosť o tom, ako rozlíšiť pravé bankovky od falošných, a takisto pomáhať profesionálnym spracovateľom peňazí zaistiť, aby boli zariadenia na spracovanie hotovosti schopné spoľahlivo identifikovať falzifikáty a sťahovať ich z obehu. Výrobcom a dodávateľom zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek bude Eurosystém aj naďalej poskytovať podporu pri prispôsobovaní ich zariadení na spracovanie bankoviek série Európa. Prevádzkovatelia a majitelia zariadení, ktoré zatiaľ tieto bankovky nedokážu prijímať, by sa mali bezodkladne obrátiť na ich dodávateľa, resp. výrobcu.

Nová bankovka 20 € bude uvedená do obehu 25. novembra 2015.

Ďalšie informácie o eurových bankovkách sú k dispozícii na stránkach www.ecb.europa.eu/eurowww.nove-eurobankovky.eu.

Kontaktnou osobou pre médiá je Rocío González, tel.: +49 69 1344 6451.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá