Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Kaks korda aastas avaldatav teave europangatähtede võltsimise kohta

17. juuli 2015

2015. aasta esimesel poolel europangatähtede võltsingute arv vähenes – üldine näitaja püsib väga väike

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 10.00 Kesk-Euroopa aja järgi, reedel, 17. juulil 2015
  • 2015. aasta esimesel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 454 000 võltsitud europangatähte.
  • 86% võltsingutest moodustavad 20- ja 50-eurosed pangatähed.
  • Kõigi europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.
  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.

2015. aasta esimesel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 454 000 võltsitud europangatähte. See on 10,5% vähem kui 2014. aasta teisel poolel, kuid siiski rohkem kui 2014. aasta esimesel poolaastal. Ringluses olevate ehtsate europangatähtede suureneva arvuga (2015. aasta esimesel poolel üle 17 miljardi) võrreldes on võltsingute osatähtsus siiski jätkuvalt väga väike.

Allolevas tabelis esitatakse poolaastaandmed avastatud võltsingute arvu kohta:

Periood

2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1

Võltsingute arv

251 000 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000

Juba alates esimese seeria europangatähtede kasutuselevõtust on eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank ja euroala riikide keskpangad soovitanud üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Ehtsat pangatähte on lihtne ära tunda. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse EKP veebilehel ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel.

Kahtluse korral saab pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga või oma riigi keskpangaga. Eurosüsteem toetab õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähtede kasutuselevõtt muudab pangatähed veelgi turvalisemaks ja aitab säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

Järgnev tabel annab ülevaate 2015. aasta esimesel poolel ringlusest kõrvaldatud võltsitud pangatähtede jaotusest nimiväärtuste kaupa:

Nimiväärtus

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

Protsendiline jaotus

1,5% 2,4% 54,7% 31,3% 8,5% 1,1% 0,5%

2015. aasta esimesel poolel:

  • võltsiti endiselt kõige enam 20- ja 50-euroseid pangatähti. 2014. aasta teise poolaasta andmetega võrreldes on mõnevõrra vähenenud võltsitud 20-euroste osatähtsus ja suurenenud 50-euroste osatähtsus. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid 86% kõigist võltsitud pangatähtedest;
  • suurem osa (97,9%) võltsingutest avastati euroala riikides. Vaid ligikaudu 1,6% võltsitud pangatähtedest leiti euroalavälistes ELi liikmesriikides ning alla 0,5% tuvastati muudes maailma piirkondades.

Eurosüsteem annab mitmesugust teavet, et aidata võltsitud pangatähti ära tunda ning sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada. Eurosüsteem pakub tootjatele ja tarnijatele endiselt tuge sularahakäitluses kasutatavate seadmete ja autentimisseadmete kohandamisel teise seeria pangatähtede kasutuselevõtuks. Kui seadmed ei ole siiski suutelised uusi pangatähti aktsepteerima, peaksid käitajad/omanikud viivitamatult ühendust võtma seadmete tarnijate või tootjatega.

Uus 20-eurone pangatäht lastakse ringlusse 25. novembril 2015.

Täiendav teave europangatähtede kohta on kättesaadav veebilehtedel www.ecb.europa.eu/euro ja www.uus-euro.eu.

Meediakanalite küsimustele vastab Rocío González (tel +49 69 1344 6451).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid