Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar redogörelser för sina penningpolitiska diskussioner från och med januari

18 december 2014
  • ECB ska från och med januari 2015 publicera regelbundna redogörelser för de penningpolitiska diskussionerna
  • Redogörelserna ska ge en rättvis och balanserad bild av de politiska överläggningarna
  • Månadsrapporten ersätts med en ny ekonomisk rapport som ges ut var sjätte vecka

Europeiska centralbanken (ECB) meddelade idag att man ska publicera regelbundna redogörelser för ECB-rådets penningpolitiska diskussioner, från och med sammanträdet den 22 januari 2015.

Redogörelserna kommer att innehålla en översikt över utvecklingen på finansmarknaden samt den ekonomiska och den monetära utvecklingen. Detta följs av en sammanfattning, utan koppling till person, av diskussionen om den ekonomiska och monetära analysen och om den penningpolitiska inriktningen. Redogörelserna kommer att ge en rättvis och balanserad bild av de politiska överläggningarna

Syftet är att presentera motiveringen bakom de penningpolitiska besluten och göra det möjligt för allmänheten att förbättra sina insikter om hur ECB-rådet bedömer ekonomin och om de åtgärder det vidtar i ljuset av de förhållanden som råder.

När Litauen går med i euroområdet den 1 januari 2015 kommer ECB-rådet att ha 25 ledamöter, nämligen de sex ledamöterna i ECB:s direktion och de nationella centralbankscheferna i de 19 euroländerna.

Redogörelserna kommer att offentliggöras fyra veckor efter varje sammanträde.

I samband med övergången till en ny sexveckorscykel för penningpolitiska sammanträden från och med januari 2015, tillkännager ECB även att den nya ekonomiska rapporten kommer att publiceras två veckor efter varje sammanträde. Den kommer att ersätta månadsrapporten.

Frågor från media kan riktas till Stefan Ruhkamp på +49 69 1344 5057

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media