European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Od stycznia EBC będzie publikować relacje z posiedzeń poświęconych polityce pieniężnej

18 grudnia 2014
  • EBC zamierza od stycznia 2015 r. regularnie publikować relacje z posiedzeń poświęconych polityce pieniężnej
  • Relacje te mają zapewnić rzetelny i wyważony obraz procesu decyzyjnego
  • W miejsce Biuletynu Miesięcznego będzie się ukazywać co sześć tygodni nowy Biuletyn Ekonomiczny

Europejski Bank Centralny (EBC) zapowiedział dziś, że będzie regularnie publikować relacje z posiedzeń Rady Prezesów poświęconych polityce pieniężnej, poczynając od posiedzenia zaplanowanego na 22 stycznia 2015 r.

Relacje będą się zaczynać od przeglądu rynków finansowych oraz sytuacji gospodarczej i monetarnej. Następną częścią będzie podsumowanie dyskusji na temat analizy ekonomicznej i monetarnej oraz nastawienia polityki pieniężnej (bez podawania autorów wypowiedzi). Relacje z posiedzeń mają zapewnić rzetelny i wyważony obraz procesu decyzyjnego.

Publikacja relacji służy wyjaśnieniu decyzji w sprawie polityki pieniężnej oraz ma pomóc opinii publicznej w zrozumieniu, jak Rada Prezesów ocenia sytuację gospodarczą i reaguje na jej zmiany.

Od 1 stycznia 2015 r. (kiedy do strefy euro dołączy Litwa) w Radzie Prezesów będzie zasiadać 25 osób: wszystkich 6 członków Zarządu EBC oraz prezesi banków centralnych 19 krajów strefy euro.

Relacja będzie się ukazywać cztery tygodnie po posiedzeniu.

W związku z przejściem od stycznia 2015 r. na nowy sześciotygodniowy cykl posiedzeń poświęconych polityce pieniężnej EBC informuje także, że dwa tygodnie po każdym posiedzeniu będzie się ukazywać nowy Biuletyn Ekonomiczny, który zastąpi wydawany dotychczas Biuletyn Miesięczny.

Kontakt z mediami: Stefan Ruhkamp, tel. +49 69 1344 5057.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami