Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ θα δημοσιεύει από τον Ιανουάριο αναφορές σχετικά με τις συζητήσεις για τη νομισματική πολιτική

18 Δεκεμβρίου 2014
  • Από τον Ιανουάριο του 2015 η ΕΚΤ θα δημοσιεύει ανά τακτά διαστήματα αναφορές σχετικά με τις συζητήσεις για τη νομισματική πολιτική.
  • Οι αναφορές θα αποτελούν μια ορθή και ισορροπημένη απεικόνιση των συζητήσεων για τη νομισματική πολιτική.
  • Το Μηνιαίο Δελτίο αντικαθίσταται από μια νέα έκδοση, το Οικονομικό Δελτίο, που θα δημοσιεύεται κάθε έξι εβδομάδες.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δημοσιεύει ανά τακτά διαστήματα αναφορές σχετικά με τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νομισματική πολιτική, ξεκινώντας από τη συνεδρίαση της 22ας Ιανουαρίου 2015.

Οι αναφορές θα περιλαμβάνουν μια συνοπτική παρουσίαση των χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και νομισματικών εξελίξεων, καθώς και μια περίληψη των συζητήσεων σχετικά με την οικονομική και νομισματική ανάλυση και την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, χωρίς όμως οι εκφραζόμενες απόψεις να αποδίδονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι αναφορές θα αποτελούν μια ορθή και ισορροπημένη απεικόνιση των συζητήσεων για τη νομισματική πολιτική.

Σκοπός της νέας αυτής πρακτικής είναι να παρουσιάζεται το σκεπτικό που οδηγεί στη λήψη των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής και να δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να κατανοεί καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την κατάσταση της οικονομίας, καθώς και τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που αυτό λαμβάνει σε ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενων συνθηκών.

Με την ένταξη της Λιθουανίας στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 25 μέλη, δηλ. τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των 19 χωρών της ζώνης του ευρώ.

Οι αναφορές θα δημοσιεύονται τέσσερις εβδομάδες μετά από κάθε συνεδρίαση.

Δεδομένου ότι από τον Ιανουάριο του 2015 οι συνεδριάσεις για θέματα νομισματικής πολιτικής θα πραγματοποιούνται κάθε έξι εβδομάδες, η ΕΚΤ ανακοίνωσε επίσης μια νέα έκδοση, το Οικονομικό Δελτίο, το οποίο θα δημοσιεύεται δύο εβδομάδες μετά από κάθε συνεδρίαση και θα αντικαταστήσει το Μηνιαίο Δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Stefan Ruhkamp, στο τηλ. +49 69 1344 5057.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου