Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB tar ansvaret för banktillsynen i euroområdet

4 november 2014
  • ECB ska utöva tillsyn över banker i euroområdet
  • Samarbetar med nationella tillsynsmyndigheter
  • Detta steg är en viktig del av bankunionen

Europeiska centralbanken (ECB) tog idag över ansvaret för tillsynen av banker i euroområdet. Detta föregicks av en årslång förberedelsefas som omfattade en djupgående granskning av motståndskraft och balansräkningar i de största bankerna i euroområdet.

Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) är ett nytt system för banktillsyn, bestående av ECB och de deltagande ländernas nationella behöriga myndigheter. Det främsta syftet med SSM är att bidra till att kreditinstitut är sunda och säkra, att Europas finanssystem är stabilt och att säkerställa en enhetlig tillsyn.

ECB kommer att utöva direkt tillsyn över 120 betydande bankgrupper, vilka innehar 82 procent (av tillgångarna) i euroområdets banksektor. ECB kommer att sätta och övervaka tillsynsstandarder för de övriga 3 500 bankerna och ha ett nära samarbete med de nationella behöriga myndigheterna vid tillsynen av dessa banker.

Danièle Nouy, ordförande för ECB:s tillsynsnämnd, sade “Förberedelserna för ECB:s banktillsyn har givit mycket. Vi har nu en unik möjlighet att utveckla en tillsynskultur som är verkligt europeisk och bygger på bästa praxis från tillsynsorgan i hela euroområdet.”

Sabine Lautenschläger, tillsynsnämndens vice ordförande och ledamot av ECB:s direktion, sade: “Banktillsyn på europeisk nivå kommer att förbättra och stärka den finansiella stabiliteten och säkerställa lika villkor i de tillsynskrav som bankerna ska uppfylla.”

Ett år efter att SSM-förordningen trädde i kraft tar ECB över de tillsynsuppgifter som den åläggs i förordningen. Mycket förberedelsearbete har utförts det senaste året, däribland genomförandet av den samlade bedömningen, en hälsokontroll av de största bankerna, samt antagandet av rättsakter som definierar hur SSM fungerar och inrättandet av nya strukturer för styrning vid ECB.

Idag lanseras även en ny webbplats för ECB:s banktillsyn, www.bankingsupervision.europa.eu.

Frågor från media kan riktas till Ronan Sheridan, tfn. +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media