Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De ECB neemt de verantwoordelijkheid voor het bankentoezicht in het eurogebied op zich

4 november 2014
  • De ECB gaat toezicht uitoefenen op banken in het eurogebied
  • Zal nauw samenwerken met nationale toezichthouders
  • Deze stap is een belangrijk onderdeel van de bankenunie

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag de verantwoordelijkheid voor het toezicht op banken in het eurogebied op zich genomen, na een voorbereidende fase van één jaar, waarvan een diepgaand onderzoek van de schokbestendigheid en balansen van de grootste banken in het eurogebied deel uitmaakte.

Het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM) is een nieuw stelsel van bankentoezicht, dat bestaat uit de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten van de deelnemende landen. De belangrijkste doelstellingen ervan zijn bij te dragen aan de veiligheid en soliditeit van kredietinstellingen en de stabiliteit van het Europese financiële stelsel en het waarborgen van consistent toezicht.

De ECB zal direct toezicht uitoefenen op 120 belangrijke bankgroepen, die samen, in termen van activa, 82% van de bankensector van het eurogebied vertegenwoordigen. Voor alle andere 3.500 banken zal de ECB eveneens de toezichtsnormen vaststellen en controleren, en nauw samenwerken met de nationale bevoegde autoriteiten bij het toezicht op deze banken.

Zoals Danièle Nouy, Voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB, verklaarde: “Er is al veel bereikt bij de voorbereiding van het bankentoezicht door de ECB. We hebben nu een unieke gelegenheid een toezichtscultuur te ontwikkelen die werkelijk Europees is, en die voortbouwt op de beste praktijken van de toezichthouders in het gehele eurogebied.”

Volgens Sabine Lautenschläger, Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en Directielid van de ECB, zal "het bankentoezicht op Europees niveau de financiële stabiliteit verbeteren en versterken en daarmee zorgen voor gelijke voorwaarden ten aanzien van de toezichtseisen waaraan banken moeten voldoen".

De ECB neemt een jaar nadat de GTM-Verordening in werking is getreden, de toezichtstaken op zich die haar krachtens de Verordening zijn opgedragen. Gedurende het afgelopen jaar zijn veel voorbereidende werkzaamheden verricht, waaronder de afronding van de alomvattende beoordeling, een grondig onderzoek naar de gezondheid van de grootste banken, de goedkeuring van rechtsinstrumenten die de werking van het SSM vastleggen en het opzetten van nieuwe governance-structuren bij de ECB.

Ook wordt vandaag een nieuwe website gelanceerd, www.bankingsupervision.europa.eu , die specifiek is gewijd aan de taak van de ECB op het vlak van bankentoezicht.

Media kunnen hun vragen richten aan Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media