Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP aloitti euroalueen pankkivalvojana

4.11.2014
  • EKP valvoo nyt euroalueen pankkeja.
  • Valvontaa hoidetaan yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa.
  • Yhteinen valvontamekanismi on tärkeä askel kohti pankkiunionia.

Euroopan keskuspankki (EKP) aloitti tänään euroalueen pankkivalvojana vuoden kestäneen valmisteluvaiheen jälkeen. Valmisteluvaiheessa euroalueen suurimpien pankkien taseet ja häiriönsietokyky tarkastettiin perusteellisesti.

Yhteinen valvontamekanismi (YVM) eli uusi pankkivalvontajärjestelmä koostuu EKP:stä ja mukana olevien maiden kansallisista valvontaviranomaisista. Tavoitteena on ennen kaikkea edistää luottolaitosten vakavaraisuutta ja niiden toiminnan turvallisuutta sekä varmistaa, että Euroopan pankkijärjestelmän toiminta on vakaalla pohjalla ja pankkivalvonta on yhtenäistä.

EKP:n suorassa valvonnassa on 120 suurinta pankkiryhmää. Niiden hallussa on 82 % koko euroalueen pankkisektorin varallisuudesta. Muut 3 500 pankkia ovat EKP:n välillisessä valvonnassa, ja valvonnassa tehdään yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. EKP myös määrittää yhteiset valvontakäytännöt ja valvoo niiden noudattamista.

Valvontaelimen puheenjohtajan Danièle Nouyn mukaan pankkivalvontatehtäviin on valmistauduttu huolellisesti: EKP:llä on nyt mahdollisuus kehittää yhteinen eurooppalainen valvontakulttuuri kansallisten valvontaviranomaisten parhaiden käytäntöjen pohjalta.

Valvontaelimen varapuheenjohtaja ja EKP:n johtokunnan jäsen Sabine Lautenschläger uskoo, että Euroopan unionin yhteinen pankkivalvonta vahvistaa rahoitusjärjestelmän vakautta ja varmistaa, että valvontavaatimukset ovat samat kaikille pankeille.

EKP ryhtyy hoitamaan sille YVM-asetuksella annettuja valvontatehtäviä vuosi asetuksen voimaantulon jälkeen. Vuoden kuluessa on tehty runsaasti valmistelutyötä. Suurimpien pankkien vakavaraisuus on tarkastettu kattavassa arvioinnissa, valvontamekanismin toimintaa ohjaava lainsäädäntö on hyväksytty ja EKP:hen on luotu pankkivalvontaa varten uusia hallintorakenteita.

Tänään avautui myös uusi verkkosivusto www.bankingsupervision.europa.eu, jossa on tietoa EKP:n pankkivalvontatehtävistä.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Ronan Sheridan puhelinnumerossa +49 69 13 1344 7416.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle