Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB perima atsakomybę už euro zonos bankų priežiūrą

2014 m. lapkričio 4 d.
  • ECB pradeda vykdyti bankų euro zonoje priežiūrą
  • Bus glaudžiai bendradarbiaujama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis
  • Šis žingsnis yra svarbus kuriant bankų sąjungą

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) perėmė atsakomybę už bankų priežiūrą euro zonoje. Pasirengimo etapas tęsėsi vienus metus, jo metu buvo nuodugniai tiriamas didžiausių euro zonos bankų atsparumas ir balansai.

Bendras priežiūros mechanizmas – tai nauja finansų priežiūros sistema. Priežiūrą vykdo ECB ir dalyvaujančių šalių nacionalinės kompetentingos institucijos. Jo pagrindiniai tikslai yra padėti užtikrinti, kad kredito institucijos būtų saugios ir patikimos, Europos finansų sistema – stabili, o priežiūra – nuosekli.

ECB tiesiogiai prižiūrės 120 svarbių bankų grupių, kurių turtas sudaro 82 % viso euro zonos bankų sektoriaus turto. Kalbant apie kitų 3 500 bankų priežiūrą, ECB nustatys priežiūros standartus, stebės, kaip jie įgyvendinami ir glaudžiai bendradarbiaus su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis.

ECB priežiūros valdybos pirmininkė Danièle Nouy kalbėjo: „Buvo daug nuveikta rengiantis ECB vykdomai bankų priežiūrai. Remdamiesi priežiūros specialistų iš visos euro zonos geriausia patirtimi, dabar turime progą sukurti tikrą europietišką priežiūros tradiciją.“

„Europos lygio bankų priežiūra padidins finansinį stabilumą ir užtikrins vienodus priežiūros reikalavimus visiems bankams“, sakė Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoja ir ECB vykdomosios valdybos narė Sabine Lautenschläger.

Praėjus metams po BPM reglamento įsigaliojimo ECB pradeda vykdyti šiuo reglamentu jam pavestus priežiūros uždavinius. Per pastaruosius metus tuo tikslu nemažai nuveikta, pavyzdžiui, baigtas išsamus vertinimas, įvertinta didžiausių bankų būklė, priimti teisės aktai, nustatantys, kaip veiks BPM ir sukurtos naujos valdymo struktūros ECB.

Šiandien pradėjo veikti nauja interneto svetainė www.bankingsupervision.europa.eu, skirta ECB vykdomai bankų priežiūros funkcijai.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Ronan Sheridan, tel. +49 69 1344 7416.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai