Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB preberá zodpovednosť za bankový dohľad v eurozóne

4. novembra 2014
  • ECB bude vykonávať dohľad nad bankami v eurozóne.
  • V rámci dohľadu bude úzko spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.
  • Tento krok je kľúčovou súčasťou vytvárania bankovej únie.

Po roku prípravných prác, v rámci ktorých sa okrem iného uskutočnilo podrobné hodnotenie odolnosti a súvah najväčších bánk v eurozóne, dnes Európska centrálna banka (ECB) prevzala zodpovednosť za dohľad nad bankami v eurozóne.

Jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) je nový systém bankového dohľadu pozostávajúci z ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov zúčastnených krajín. Jeho hlavným cieľom je prispieť k bezpečnosti a zdraviu úverových inštitúcií a k stabilite európskeho finančného systému a zabezpečiť konzistentný dohľad.

ECB bude vykonávať priamy dohľad nad 120 významnými bankovými skupinami, ktoré predstavujú 82 % aktív bankového sektora eurozóny. V rámci dohľadu nad všetkými ostatnými 3 500 bankami bude ECB stanovovať a monitorovať štandardy dohľadu a úzko spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Ako uviedla predsedníčka Rady SSM pre dohľad Danièle Nouyová, „V rámci príprav na bankový dohľad sa podarilo vykonať veľký kus práce. Máme jedinečnú príležitosť vybudovať kultúru dohľadu, ktorá bude skutočne európska, pričom môžeme ťažiť z osvedčených postupov orgánov dohľadu jednotlivých krajín eurozóny.“

Podľa podpredsedníčky Rady pre dohľad a členky Výkonnej rady ECB Sabine Lautenschlägerovej „bankový dohľad na európskej úrovni zlepší a posilní finančnú stabilitu, pričom zabezpečí rovnocenné podmienky, pokiaľ ide o požiadavky dohľadu, ktoré musia banky spĺňať.“

ECB preberá úlohy v oblasti dohľadu, ktoré jej boli zverené nariadením o jednotnom mechanizme dohľadu, jeden rok potom, ako nariadenie nadobudlo účinnosť. Počas uplynulého roka prebiehali rozsiahle prípravné práce, v rámci ktorých sa okrem iného uskutočnilo komplexné hodnotenie – kontrola finančného stavu najväčších bánk, boli prijaté právne predpisy, ktoré vymedzujú fungovanie SSM, a v rámci ECB boli vytvorené nové štruktúry riadenia.

Dnes bola zároveň sprístupnená nová internetová stránka venovaná bankovému dohľadu: www.bankingsupervision.europa.eu.

Kontaktnou osobou pre médiá je Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá