Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je prevzela odgovornost za bančni nadzor v euroobmočju

4. november 2014
  • ECB bo nadzirala banke v euroobmočju.
  • Pri nadzoru bo tesno sodelovala z nacionalnimi nadzorniki.
  • Ta korak je eden ključnih elementov bančne unije.

Evropska centralna banka (ECB) je po enoletnih pripravah, v katerih je med drugim podrobno preverila odpornost in bilance stanja največjih bank v euroobmočju, danes prevzela odgovornost za bančni nadzor v euroobmočju.

Enotni mehanizem nadzora (EMN) je nov sistem bančnega nadzora, ki ga sestavljajo ECB in pristojni nacionalni organi sodelujočih držav. Njegovi glavni cilji so prispevati k varnosti in zdravju kreditnih institucij, povečati stabilnost evropskega finančnega sistema in zagotoviti enotno izvajanje nadzora.

ECB bo neposredno nadzirala 120 pomembnih bančnih skupin, ki po bilančni vsoti predstavljajo 82% bančnega sektorja v euroobmočju. Za vseh ostalih 3.500 bank bo ECB prav tako določila nadzorniške standarde in spremljala njihovo izvajanje ter pri bančnem nadzoru tesno sodelovala s pristojnimi nacionalnimi organi.

Predsednica Nadzornega odbora EMN Danièle Nouy je dejala: »Veliko je bilo narejenega, da bi se ECB pripravila na bančni nadzor. Zdaj imamo enkratno priložnost, da na temelju najboljših nadzorniških praks iz vsega euroobmočja razvijemo kulturo nadzora, ki je zares evropska.«

Podpredsednica Nadzornega odbora EMN Sabine Lautenschläger je dejala: »Z bančnim nadzorom na evropski ravni se bo izboljšala finančna stabilnost, saj bodo morale vse banke izpolnjevati enake nadzorniške zahteve.«

ECB prevzema naloge, ki jih je dobila z uredbo o EMN, eno leto za tem, ko je uredba začela veljati. V minulem letu so bile opravljene obsežne priprave, ki so obsegale dokončanje celovite ocene kot »zdravstvenega pregleda« največjih bank, sprejetje pravnih aktov, ki določajo, kako EMN deluje, in vzpostavitev novih struktur upravljanja v ECB.

Od danes dalje deluje tudi novo spletno mesto www.bankingsupervision.europa.eu, ki je posvečeno nalogam ECB na področju bančnega nadzora.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije