Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Euroopa Keskpank asub täitma pangandusjärelevalve ülesandeid euroalal

4. november 2014
  • EKP hakkab teostama järelevalvet euroala pankade üle.
  • EKP teeb tihedat koostööd riikide järelevalveasutustega.
  • Pangandusjärelevalve on pangandusliidu oluline osa.

Tänasest teostab Euroopa Keskpank (EKP) järelevalvet euroala pankade üle. Sellele eelnes aastapikkune ettevalmistusetapp, mille käigus uuriti põhjalikult euroala suurimate pankade vastupanuvõimet ja bilansse.

Ühtse järelevalvemehhanismiga luuakse uus pangandusjärelevalve süsteem, kuhu kuuluvad EKP ja osalevate riikide pädevad asutused. Selle peamised eesmärgid on suurendada krediidiasutuste turvalisust ja usaldusväärsust ning finantsstabiilsust Euroopas, samuti tagada pankade järelevalve järjepidevus.

EKP otsese järelevalve alla kuuluvad 120 olulist pangagruppi, mille varad moodustavad 82% euroala pangandussektori koguvaradest. EKP kehtestab järelevalvestandardid ka ülejäänud 3500 panga jaoks ning jälgib nende täitmist. Samuti teeb EKP nende pankade järelevalve raames tihedat koostööd riiklike pädevate asutustega.

Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimehe Danièle Nouy sõnul on EKP pangandusjärelevalve funktsiooni ettevalmistamisel tehtud palju tööd. „Nüüd on meil ainulaadne võimalus luua tõeliselt euroopalik järelevalvekultuur, toetudes euroala järelevalveasutuste parimale tavale.”

Järelevalvenõukogu aseesimees ja EKP juhatuse liige Sabine Lautenschläger kinnitas, et Euroopa ühtse pangandusjärelevalve kaudu paraneb ja tugevneb finantsstabiilsus ning sellega tagatakse võrdsed võimalused järelevalvenõuete täitmiseks kõigile pankadele.

EKP asub talle ühtse järelevalvemehhanismi määrusega antud järelevalveülesandeid täitma aasta pärast määruse jõustumist. Viimase aasta jooksul on selleks tehtud palju ettevalmistustööd: lõpule on viidud pankade põhjalik hindamine, kontrollitud on suurimate pankade finantsolukorda, vastu on võetud ühtse järelevalvemehhanismi toimimist reguleerivad õigusaktid ning EKPs on loodud uued juhtimisstruktuurid.

EKP pangandusjärelevalve ülesannetega saab tänasest tutvuda ka uuel veebilehel www.bankingsupervision.europa.eu.

Meediakanalite küsimustele vastab Ronan Sheridan telefonil +49 69 1344 7416.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid