Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB pārņem atbildību par euro zonas banku uzraudzību

2014.4.11.
  • ECB uzraudzīs euro zonas bankas.
  • Tā cieši sadarbosies ar valstu uzraudzības iestādēm.
  • Šis solis ir banku savienības būtiska sastāvdaļa.

Šodien Eiropas Centrālā banka (ECB) pārņēma atbildību par euro zonas banku uzraudzību pēc gadu ilgušā sagatavošanās posma, kas ietvēra euro zonas lielāko banku noturības un bilanču stāvokļa padziļinātu pārbaudi.

Vienotais uzraudzības mehānisms (VUM) ir jauna banku uzraudzības sistēma, kurā ietilpst ECB un iesaistīto valstu kompetentās iestādes. Tās galvenais mērķis ir veicināt kredītiestāžu drošumu un noturību un Eiropas finanšu sistēmas stabilitāti un nodrošināt konsekventu uzraudzību.

ECB tiešā uzraudzībā būs 120 nozīmīgas banku grupas, kas aktīvu izteiksmē veido 82% no euro zonas banku sektora. ECB noteiks uzraudzības standartus arī visām pārējām 3 500 bankām un monitorēs to izpildi, šo banku uzraudzībā cieši sadarbojoties ar valstu kompetentajām iestādēm.

"Daudz kas sasniegts, gatavojoties ECB banku uzraudzībai. Mums šobrīd ir unikāla iespēja veidot uzraudzības kultūru, kas ir patiesi eiropeiska, izmantojot visas euro zonas uzraudzības iestāžu labāko praksi," uzsvēra ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī (Danièle Nouy).

"Eiropas līmeņa banku uzraudzība uzlabos un nostiprinās finanšu stabilitāti, nodrošinot vienlīdzīgu pieeju attiecībā uz uzraudzības nosacījumiem, kas jāizpilda visām bankām," sacīja Uzraudzības valdes priekšsēdētājas vietniece un ECB Valdes locekle Sabīne Lautenšlēgere (Sabine Lautenschläger).

ECB uzņemas VUM regulā noteiktos uzraudzības pienākumus vienu gadu pēc regulas stāšanās spēkā. Pēdējā gada laikā veikts plašs sagatavošanās darbs, t.sk. pabeigts visaptverošais novērtējums – lielāko banku veselības pārbaude –, kā arī pieņemti tiesību akti, kas nosaka, kā darbosies VUM, un izveidotas jaunas ECB pārvaldes struktūras.

Šodien tiek atklāta arī jauna ECB banku uzraudzības pienākumiem veltīta interneta vietne www.bankingsupervision.europa.eu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Ronana Šeridana ( Ronan Sheridan; tālr. +49 69 1344 7416).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem