Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ публикува Регламент относно надзорните такси

30 октомври 2014 г.
  • Регламент относно надзорните такси определя по какъв начин ЕЦБ ще възстановява разходите си за упражняването на надзор над банковия сектор, обхванат от единния надзорен механизъм (ЕНМ).
  • ЕЦБ поема пълноценно надзорните си задачи на 4 ноември 2014 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува своя Регламент относно надзорните такси. Той беше одобрен от Управителния съвет след публична консултация, включваща публично изслушване. ЕЦБ ще поеме задачите по банковия надзор от 4 ноември 2014 г. като част от единния надзорен механизъм (ЕНМ). Регламентът определя реда и условията, съгласно които ЕЦБ ще начислява годишна надзорна такса за разходите, свързани с нейната нова роля.

Той отразява коментарите, получени от заинтересованите страни в хода на публичната консултация. Тези коментари, обобщение за консултацията и Регламентът на ЕЦБ относно надзорните такси са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Регламентът на ЕС за единния надзорен механизъм (Регламентът за ЕНМ) изисква ЕЦБ да начислява годишна надзорна такса на всички поднадзорни банки, за да възстановява направените от нея разходи за надзор.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Ролф Бендерс на телефон +49 69 1344 6925