Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zverejnila nariadenie o poplatkoch za dohľad

30. októbra 2014
  • Nariadenie o poplatkoch za dohľad stanovuje spôsob, akým ECB bude kryť náklady spojené s vykonávaním dohľadu nad bankovým sektorom v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM).
  • ECB v plnej miere prevezme svoje úlohy v oblasti dohľadu 4. novembra 2014.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad. Po verejnej konzultácii, ktorej súčasťou bolo aj verejné vypočutie, ho schválila Rada guvernérov. ECB prevezme dohľad nad bankami v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (SSM) 4. novembra 2014. Nariadenie vytyčuje postupy, na základe ktorých bude ECB ukladať ročné poplatky za dohľad na krytie nákladov vzniknutých v súvislosti s jej novou úlohou.

Nariadenie zohľadňuje pripomienky zainteresovaných strán prijaté v rámci verejnej konzultácie. Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad bolo spolu so spomenutými pripomienkami a súhrnom odpovedí zverejnené na internetovej stránke ECB.

Podľa nariadenia EÚ o jednotnom mechanizme dohľadu je ECB povinná ukladať všetkým bankám podliehajúcim dohľadu ročný poplatok určený na krytie jej nákladov na dohľad.

Kontaktnou osobou pre médiá je Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá