Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP avaldab määruse järelevalvetasude kohta

30. oktoober 2014
  • Järelevalvetasusid käsitlevas määruses on sätestatud, kuidas EKP katab ühtsesse järelevalvemehhanismi kuuluva pangandussektori järelevalvega seotud kulusid.
  • EKP asub oma järelevalveülesandeid täies ulatuses täitma 4. novembril 2014.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna EKP määruse järelevalvetasude kohta. EKP nõukogu kiitis määruse heaks pärast avalikku konsultatsiooni, mille raames toimus ka avalik kuulamine. EKP hakkab pankade järelevalvega tegelema alates 4. novembrist 2014 ühtse järelevalvemehhanismi raames. Määruses sätestatakse kord, mille kohaselt EKP hakkab sisse nõudma iga-aastast tasu tema täidetavate uute ülesannetega seotud kulude katteks.

Määrus kajastab huvitatud isikute poolt avaliku konsultatsiooni käigus esitatud märkusi. Märkused koos tagasiside vormiga ning järelevalvetasusid käsitlev EKP määrus on avaldatud EKP veebilehel.

Kooskõlas ühtset järelevalvemehhanismi reguleeriva ELi määrusega peab EKP kehtestama enda järelevalvekulude katteks iga-aastase järelevalvetasu kõigile järelevalve alla kuuluvatele pankadele.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925).