Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει κανονισμό σχετικά με τα εποπτικά τέλη

30 Οκτωβρίου 2014
  • Ο κανονισμός σχετικά με τα εποπτικά τέλη καθορίζει πώς η ΕΚΤ ανακτά τις δαπάνες που τη βαρύνουν σε ό,τι αφορά την εποπτεία του τραπεζικού τομέα εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ).
  • Η ΕΚΤ θα αναλάβει πλήρως τα εποπτικά της καθήκοντα στις 4 Νοεμβρίου 2014.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα κανονισμό σχετικά με τα εποπτικά τέλη, ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από δημόσια διαβούλευση που περιλάμβανε και δημόσια συζήτηση. Στις 4 Νοεμβρίου 2014, η ΕΚΤ θα αναλάβει καθήκοντα εποπτείας των τραπεζών στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Ο κανονισμός καθορίζει τις ρυθμίσεις βάσει των οποίων η ΕΚΤ θα επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος για τις δαπάνες που θα προκύπτουν κατά την άσκηση των νέων εποπτικών της καθηκόντων.

Στον κανονισμό έχουν ληφθεί υπόψη τα σχόλια που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Τα σχόλια αυτά, μαζί με έγγραφο παρατηρήσεων, καθώς και ο κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη έχουν επίσης δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ που διέπει τη λειτουργία του ΕΕΜ (κανονισμός για τον ΕΕΜ), η ΕΚΤ θα επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος σε όλες τις εποπτευόμενες τράπεζες προκειμένου να ανακτά τις εποπτικές δαπάνες με τις οποίες βαρύνεται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Rolf Benders, τηλ. +49 69 1344 6925.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου