Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila uredbo o nadomestilih za nadzor

30. oktober 2014
  • Uredba o nadomestilih za nadzor določa, kako bo ECB pokrivala izdatke v zvezi z nadzorom bančnega sektorja, ki ga pokriva enotni mehanizem nadzora (EMN).
  • ECB bo nadzorne naloge v celoti prevzela 4. novembra 2014.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila uredbo ECB o nadomestilih za nadzor. Odobril jo je Svet ECB po javnem posvetovanju, ki je vključevalo tudi javno obravnavo osnutka. ECB bo vlogo nadzornika bank v euroobmočju v sklopu enotnega mehanizma nadzora (EMN) prevzela 4. novembra 2014. Uredba določa, kako bo ECB zaračunavala letna nadomestila za nadzor, s katerimi bo krila izdatke v zvezi s svojo novo vlogo.

V uredbi so upoštevani komentarji, ki so jih med javnim posvetovanjem dale zainteresirane strani. Ti komentarji so skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje in uredbo ECB o nadomestilih za nadzor ravno tako objavljeni na spletni strani ECB.

V skladu z uredbo EU, ki ureja delovanje enotnega mehanizma nadzora (uredba o EMN), mora ECB vsem nadziranim bankam zaračunavati letno nadomestilo za nadzor, da bi pokrila izdatke v zvezi z nadzorom.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije