Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB offentliggör processen för redovisning av information från samlad bedömning

17 juli 2014

EMBARGO

Får ej publiceras före 10.00 centraleuropeisk tid torsdagen den 17 juli 2014
  • Idag offentliggjordes de mallar för redovisning av information som visar hur de slutliga resultaten kommer att redovisas i oktober
  • I de slutliga resultaten kommer åtskillnad att göras mellan kapitalbrister i översynen av tillgångars kvalitet och kapitalbrister under grundscenarierna och de negativa scenarierna i stresstestet
  • Redovisningen ska ge mer omfattande och konsekvent information än någonsin tidigare om euroområdets bankers balansräkningar, kvaliteten på deras tillgångar och deras bruttosoliditet
  • ECB kommer att föra en tillsynsdialog med enskilda banker för att kontrollera fakta och undersöka delresultat

Europeiska centralbanken (ECB) har idag presenterat den process som ska följas för samspelet med bankerna och för kommunikationen om resultaten av dess pågående samlade bedömning av 128 banker. ECB har tagit fram “mallar för redovisning av information” som visar i vilket format uppgifterna kommer att offentliggöras under senare delen av oktober. Dessutom redovisas det aktuella läget i arbetet med översynen av tillgångars kvalitet och stresstestet.

Den samlade bedömningen är en ingående granskning av de största bankernas balansräkningar innan ECB tar sig an sina tillsynsuppgifter som en del av den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) i november 2014.

Vítor Cônstancio, ECB:s vice ordförande sa: “Bankerna vet vad vi förväntar oss och får ett förhandsbesked så att de kan förbereda sig på resultatet av den samlade bedömningen. Mycket arbete har redan lagts ner på att reparera bankers balansräkningar och detta arbete fortsätter, uppmuntrande nog.

Danièle Nouy, tillsynsnämndens ordförande, sa: “När vi slutför detta krävande och noggranna arbete så gör vi vårt yttersta för att redovisningen av informationen ska kunna ske smidigt. ECB har varit mycket öppen i samspelet med bankerna och siktar på att ge marknaden och andra deltagare så detaljerad information som möjligt om hur den samlade bedömningen fortskrider och hur slutet av processen kommer att se ut.”

ECB förbereder ett införlivande av uppgifter från översynen av tillgångars kvalitet i stresstestet (en sammankoppling, eller “join-up”), något som tidigare saknades i europeiska stresstester. Resultaten av översynen av tillgångars kvalitet kommer att användas för att justera startpunkten för stresstestet. Sammankopplingsmetoden kommer att offentliggöras under första halvan av augusti. Sammankopplingen kommer, delvis, att utföras av bankerna och av en centralt ledd arbetsgrupp vid ECB. Vid bedömningen av bankernas egna uppgifter och resultaten av deras interna modeller kommer de ECB-ledda arbetsgrupperna att utmana bankerna med egna beräkningar. Syftet är att säkerställa den samlade bedömningens tillförlitlighet och de kommer att gälla både översynen av tillgångarnas kvalitet och stresstestet.

Resultaten av den samlade bedömningen kommer att offentliggöras under den andra halvan av oktober, efter ECB:s godkännande. Bankerna kommer inte att informeras om de fullständiga och slutgiltiga resultaten förrän kort innan de tillkännages på marknaderna. Inför denna slutliga redovisning av information kommer ECB och de nationella behöriga myndigheterna att diskutera delresultat och preliminära resultat med enskilda banker i en så kallad tillsynsdialog, som innebär att man kontrollerar data och fakta och diskuterar metodfrågor.

Offentliggörandet av resultaten av de samlade bedömningarna kommer att ske enligt standardiserade mallar. De omfattar såväl resultat för enskilda banker som en samlad rapport om det fullständiga resultatet för alla 128 banker. Mallarna för enskilda banker kommer att innehålla en översikt över deras finansiella nyckeltal, detaljresultat av översynen av tillgångarnas kvalitet och stresstestet samt viktig ytterligare information som exempelvis eventuella emissioner på kapitalmarknaden som redan genomförts 2014.

I november kommer bankerna att lämna in sina kapitalplaner till SSM. Dessa kommer sedan att granskas av SSM:s gemensamma tillsynsgrupper, vilka består av tillsynsexperter från ECB och nationella behöriga myndigheter, och genomförandet av planerna följs därefter noga.

Frågor från media kan riktas till Uta Harnischfeger, tfn.: +49 69 1344 6321.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media