Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP esitteli kattavan arvioinnin tulosten julkaisuprosessin

17.7.2014

EMBARGO

Julkaisuvapaa torstaina 17.7.2014 klo 10.00 Keski-Euroopan aikaa
  • EKP esitteli tänään mallit kattavan arvioinnin tulosten lokakuista julkaisua varten.
  • Saamisten laadun arvioinnissa ja stressitestin eri skenaarioissa todetut pääomavajeet esitetään erikseen.
  • Euroalueen pankkien taseista, saamisista ja veloista julkaistaan johdonmukaisesti enemmän tietoa kuin missään aiemmissa arvioinneissa.
  • EKP tarkistaa vielä yksittäisten pankkien tietoja ja täydentää tehtyjä havaintoja.

Euroopan keskuspankki (EKP) kertoi tänään, miten 128 pankissa käynnissä olevan kattavan arvioinnin tulokset ilmoitetaan ja miten pankkeihin ollaan yhteydessä. Julkistetuista malleista näkyy, missä muodossa havainnot julkaistaan lokakuun jälkipuoliskolla. Lisäksi kerrottiin saamisten laadun arvioinnin ja stressitestien etenemisestä.

Kattavassa arvioinnissa käydään läpi suurimpien pankkien taseet, ennen kuin EKP ryhtyy marraskuussa 2014 hoitamaan pankkivalvontatehtäviään osana yhteistä valvontamekanismia.

EKP:n varapääjohtajan Vítor Constâncion mukaan pankeilla on ollut hyvin aikaa valmistautua. Pankit ovat tehneet paljon työtä taseidensa tasapainottamiseksi ja jatkavat tätä työtä edelleen.

Pankkivalvontamekanismin valvontaelimen johtajan Danièle Nouyn mukaan tinkimättömästi toteutetun arvioinnin tulosten julkistaminen on suunniteltu huolella ja pankeille on jaettu tietoa hyvin avoimesti. Markkinoille ja kaikille asianosaisille halutaan tiedottaa mahdollisimman yksityiskohtaisesti kattavan arvioinnin etenemisestä ja prosessin loppuvaiheesta.

EKP valmistautuu ottamaan saamisten laadun arvioinnin tulokset mukaan stressitestiin liitoksella, jollaista aiemmissa eurooppalaisissa stressitesteissä ei ole ollut tarjolla. Saamisten laadun arvioinnin tulosten perusteella tarkennetaan stressitestin lähtöasetelmaa. Liitosmenetelmä julkistetaan elokuun alkupuolella. Pankit toteuttavat liitoksen yhdessä EKP:n keskitetysti johdetun ryhmän kanssa. EKP:stä käsin johdetut ryhmät vertaavat pankkien tilastoja ja niiden sisäisillä malleilla tuotettuja tuloksia omiin laskelmiinsa. Näin tarkistetaan sekä saamisten laadun arvioinnin että stressitestin tulokset ja varmistetaan kattavan arvioinnin uskottavuus.

Kattavan arvioinnin tulokset julkaistaan lokakuun jälkipuoliskolla, kun EKP on vahvistanut ne. Lopulliset tulokset ilmoitetaan pankeille vasta juuri ennen julkistusta markkinoilla. Ennen lopullisten tulosten julkaisua EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset käyvät vielä läpi osittaisia ja alustavia tuloksia yksittäisten pankkien kanssa, tarkistavat tietoja ja prosesseja sekä käsittelevät menetelmäkysymyksiä.

Kattavan arvioinnin lopullisten tulosten julkaisussa käytetään standardoituja malleja, joilla esitetään yksittäisten pankkien tulokset ja kokonaisraportti kaikkien 128 pankin arvioinnista. Yksittäisten pankkien mallissa esitetään pankin keskeiset tunnusluvut, yksityiskohtaiset tulokset saamisten laadun arvioinnista ja stressitestistä sekä merkittävät lisätiedot kuten emissiot pääomamarkkinoilla vuonna 2014.

Marraskuussa pankit esittävät yhteiselle valvontamekanismille pääomitussuunnitelmansa. EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten yhteiset valvontaryhmät arvioivat suunnitelmat, minkä jälkeen niiden toteutusta seurataan tiiviisti.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 6321.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle