Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB publisko visaptverošā novērtējuma informācijas atklāšanas procesu

2014.17.07.

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz ceturtdienai, 2014. gada 17. jūlijam, plkst. 10.00 pēc Viduseiropas laika
  • Šodien tika publiskotas informācijas atklāšanai paredzētās veidnes, kas parāda, kā oktobrī tiks noformēti galīgie rezultāti.
  • Galīgajos rezultātos tiks atsevišķi norādīta informācija par aktīvu kvalitātes pārbaudēs (AKP) noteikto kapitāla deficītu un kapitāla deficītu saskaņā ar stresa testa bāzes scenāriju un nelabvēlīgas attīstības scenāriju.
  • Informācijas atklāšanai konsekventi jānodrošina vairāk informācijas attiecībā uz euro zonas banku bilances stāvokli, aktīvu kvalitāti un sviras rādītājiem nekā jebkuros iepriekš veiktajos pasākumos.
  • ECB veiks uzraudzības dialogu ar atsevišķām bankām, lai pārbaudītu faktus un pētītu nepilnīgus konstatējumus.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien iepazīstināja ar procesu mijiedarbībai ar bankām un tās pašlaik veiktā 128 banku visaptverošā novērtējuma rezultātu paziņošanai. Tā nākusi klajā ar informācijas atklāšanai paredzētajām veidnēm, kas parāda formātu, kādā oktobra otrajā pusē tiks publiskoti secinājumi. Turklāt tā sniegusi jaunāko informāciju par AKP un stresa testos panākto progresu.

Visaptverošais novērtējums ir lielāko banku bilanču padziļināta pārbaude, pirms ECB 2014. gada novembrī Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros pārņems uzraudzības pienākumus.

"Bankas zina, ko mēs gaidām, un tiek savlaicīgi brīdinātas, lai varētu sagatavoties visaptverošā novērtējuma rezultātiem. Banku bilanču sakārtošanā jau veikts nozīmīgs darbs, un ir iepriecinoši redzēt, ka šis darbs turpinās," teica ECB viceprezidents Vitors Konstansiu (Vítor Constâncio).

"Beidzot šo grūto un pamatīgo uzdevumu, mēs darām visu iespējamo, lai sagatavotos raitam rezultātu atklāšanas procesam. ECB nodrošinājusi ļoti lielu atklātību sadarbībā ar bankām, un tās mērķis ir sniegt tirgiem un citiem dalībniekiem pēc iespējas sīkāku informāciju par visaptverošā novērtējuma gaitu un par to, kāds izskatīsies procesa noslēgums," atzīmēja Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī (Danièle Nouy).

ECB gatavojas iestrādāt AKP secinājumus stresa testā ("sasaiste") – tas ir elements, kāda Eiropas stresa testos iepriekš pietrūka. AKP rezultāti tiks izmantoti, lai koriģētu stresa testa sākumpunktu. Sasaistes metodoloģija tiks publicēta augusta pirmajā pusē. Sasaisti daļēji veiks bankas, kā arī centralizēti vadīta grupa ECB. Vērtējot pašu banku rīcībā esošos datus un to iekšējo modeļu rezultātus, ECB vadītās grupas tos pārbaudīs, veicot savus aprēķinus. Tas tiks darīts, lai nodrošinātu visaptverošā novērtējuma ticamību, un attieksies gan uz AKP, gan uz stresa testu.

Visaptverošā novērtējuma rezultāti tiks publicēti oktobra otrajā pusē pēc tam, kad tos būs apstiprinājusi ECB. Bankas tiks informētas par pilnajiem un galīgajiem rezultātiem tikai neilgi pirms tam, kad tie tiks paziņoti tirgiem. Laikā līdz galīgo rezultātu atklāšanai ECB un valsts kompetentās iestādes (VKI) apspriedīs nepilnīgos un sākotnējos konstatējumus ar atsevišķām bankām t.s. uzraudzības dialoga ietvaros, pārbaudot datus un faktus, kā arī apspriežot metodoloģijas jautājumus.

Visaptverošā novērtējuma rezultātu publiskā atklāšana tiks veikta, izmantojot standartizētas veidnes. Šeit ietilps secinājumi par katru atsevišķo banku, kā arī kopsavilkuma ziņojums par novērtējuma pilnajiem rezultātiem attiecībā uz visām 128 bankām. Atsevišķām bankām paredzētās veidnes ietvers pārskatu par to galvenajiem finanšu rādītājiem, detalizētus AKP un stresa testa rezultātus, kā arī svarīgu papildu informāciju (piemēram, 2014. gadā jau veiktās kapitāla tirgus emisijas).

Novembrī bankas iesniegs VUM savus kapitāla plānus. Tad tos vērtēs VUM Kopējās uzraudzības komandas, kuras sastāv no ECB un VKI uzraugiem, un to īstenošana tiks stingri kontrolēta.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres ( Uta Harnischfeger, tālr.: +49 69 1344 6321).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem