Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB maakt openbaarmakingsprocedure voor alomvattende beoordeling bekend

17 juli 2014

EMBARGO

Persembargo tot 10.00 uur Midden-Europese tijd op donderdag 17 juli 2014
  • Vandaag zijn de openbaarmakingssjablonen gepubliceerd die laten zien op welke wijze de uiteindelijke resultaten in oktober zullen worden gepresenteerd.
  • In de uiteindelijke resultaten zal onderscheid worden gemaakt tussen kapitaaltekorten uit hoofde van de activakwaliteitsbeoordeling (Asset Quality Review, ofwel AQR) en kapitaaltekorten uit hoofde van het basisscenario en het ongunstige scenario van de stresstest.
  • De openbaarmakingssjablonen moeten meer informatie op consistente basis verschaffen over de balanssituatie, activakwaliteit en schuldpositie van banken in het eurogebied dan het geval was bij voorgaande beoordelingen.
  • De ECB zal als toezichthouder een zogeheten “toezichtsdialoog” onderhouden met de afzonderlijke banken om feiten te controleren en deelbevindingen te onderzoeken.

Vandaag heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de procedure bekendgemaakt voor het onderhouden van contacten met de banken en het communiceren van de resultaten van haar lopende alomvattende beoordeling van 128 banken. Zij heeft “openbaarmakingssjablonen” gepubliceerd die laten zien op welke wijze de bevindingen in de tweede helft van oktober openbaar zullen worden gemaakt. Daarnaast heeft zij een update gegeven ten aanzien van de voortgang die is geboekt bij de AQR en de stresstests.

De alomvattende beoordeling is een diepgaande evaluatie van de balans van de grootste banken voordat de ECB in november 2014 haar toezichtstaken in het kader van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism, ofwel SSM) op zich neemt.

Aldus Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB: “De banken weten wat wij van ze verwachten en worden vooraf op de hoogte gebracht, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de uitkomsten van de alomvattende beoordeling. Veel werk is al verricht om de balans van de banken te herstellen, en is het bemoedigend te zien dat dit werk wordt voortgezet.”

En Danièle Nouy, Voorzitter van de Raad van Toezicht, verklaarde: “Wij doen er alles aan om na afronding van deze veeleisende en diepgaande beoordeling de openbaarmakingsprocedure ten aanzien van de bevindingen soepel te laten verlopen. De ECB is zeer transparant geweest in haar benadering naar banken en beoogt zoveel mogelijk gegevens te leveren aan markten en andere partijen over de voortgang van de alomvattende beoordeling en hoe deze zal worden afgerond.”

De ECB treft voorbereidingen om de AQR-bevindingen mee te nemen in de stresstest (de zogeheten “join-up”, waarbij alle gegevens worden samengevoegd) - een element dat in voorgaande Europese stresstests ontbrak. De uitkomsten van de AQR zullen worden gebruikt om het uitgangspunt van de stresstest aan te passen. In de eerste helft van augustus zal de “join-up”-methodologie worden gepubliceerd. De “join-up” zal deels door de banken worden uitgevoerd en deels door een centraal geleid team bij de ECB. De door banken zelf geleverde gegevens en uitkomsten van hun interne modellen zullen worden vergeleken met de berekeningen die door teams onder leiding van de ECB zijn gemaakt. Dit dient ter waarborging van de geloofwaardigheid van de alomvattende beoordeling en geldt voor zowel de AQR als de stresstest.

De uitkomsten van de alomvattende beoordeling zullen in de tweede helft van oktober worden gepubliceerd, nadat ze zijn goedgekeurd door de ECB. De banken zullen slechts kort voordat de volledige en definitieve uitkomsten aan de markten bekend worden gemaakt, worden geïnformeerd. In de aanloop naar deze uiteindelijke bekendmaking zullen de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten voorlopige en deelbevindingen bespreken met afzonderlijke banken in het kader van de zogeheten “toezichtsdialoog”, waarbij gegevens en feiten worden gecontroleerd en methodologische kwesties worden besproken.

De openbare bekendmaking van de uitkomsten van de alomvattende beoordeling zal stoelen op gestandaardiseerde sjablonen. Deze omvatten bevindingen betreffende elke afzonderlijke bank alsmede een geaggregeerd verslag van de volledige uitkomsten van de beoordeling voor alle 128 banken. De sjablonen van de afzonderlijke banken bestaan uit een overzicht van hun belangrijkste financiële cijfers, gedetailleerde AQR- en stresstestuitkomsten en belangrijke additionele informatie, zoals reeds in 2014 ondernomen kapitaalmarktuitgiftes.

In november zullen de banken hun kapitaalplannen indienen bij het SSM. Deze zullen vervolgens worden beoordeeld door de gezamenlijke toezichtsteams (Joint Supervisory Teams, ofwel JST’s) van het SSM, die bestaan uit toezichthouders van de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten, en de tenuitvoerlegging ervan zal daarna nauwlettend worden gevolgd.

De media kunnen voor inlichtingen contact opnemen met Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media