Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ ανακοινώνει τη διαδικασία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης

17 Ιουλίου 2014

EMBARGO

Απαγόρευση δημοσίευσης πριν από τις 10.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης της Πέμπτης 17 Ιουλίου 2014
  • Σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα υποδείγματα τα οποία δείχνουν πώς θα κοινοποιηθούν τα τελικά αποτελέσματα τον Οκτώβριο.
  • Στα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται διάκριση μεταξύ των κεφαλαιακών αναγκών που θα προκύψουν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και εκείνων που θα εντοπιστούν στο πλαίσιο του βασικού σεναρίου και του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
  • Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αποσκοπεί στη συνεπή παροχή περισσότερων πληροφοριών από ό,τι σε οποιαδήποτε προηγούμενη άσκηση σχετικά με την κατάσταση του ισολογισμού, την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και τη μόχλευση των τραπεζών της ζώνης του ευρώ.
  • Η ΕΚΤ θα διεξαγάγει «εποπτικό διάλογο» με τις επιμέρους τράπεζες για τον έλεγχο δεδομένων και τη διερεύνηση μη ολοκληρωμένων ευρημάτων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρουσίασε σήμερα τη διαδικασία που θα ακολουθήσει για την επικοινωνία της με τις τράπεζες και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της υπό εξέλιξη συνολικής αξιολόγησης των 128 τραπεζών. Έδωσε στη δημοσιότητα υποδείγματα που δείχνουν πώς θα κοινοποιηθούν τα ευρήματα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Επιπλέον, ενημέρωσε σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Η συνολική αξιολόγηση είναι μια ενδελεχής εξέταση των ισολογισμών των μεγαλύτερων τραπεζών η οποία θα ολοκληρωθεί προτού η ΕΚΤ αναλάβει τα εποπτικά της καθήκοντα στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) τον Νοέμβριο του 2014.

Ο Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, δήλωσε ότι «οι τράπεζες γνωρίζουν τι περιμένουμε και έχουν ειδοποιηθεί εγκαίρως ώστε να προετοιμαστούν για το αποτέλεσμα της συνολικής αξιολόγησης. Έχει ήδη γίνει μεγάλη προσπάθεια για την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και –κάτι που είναι ενθαρρυντικό– η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται.»

Η Danièle Nouy, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι «καθώς ολοκληρώνεται αυτή η δύσκολη και αυστηρή άσκηση, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προετοιμάσουμε το έδαφος για μια ομαλή διαδικασία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων. Η ΕΚΤ μεριμνά για τη διαφάνεια στην επικοινωνία της με τις τράπεζες και σκοπεύει να παράσχει όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες στις αγορές και σε λοιπούς συμμετέχοντες όσον αφορά την πρόοδο ως προς τη συνολική αξιολόγηση και την τελική μορφή της διαδικασίας.»

Η ΕΚΤ προετοιμάζεται να ενσωματώσει τα ευρήματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, κάτι που δεν είχε συμβεί στις προηγούμενες ευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού θα χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή του σημείου εκκίνησης της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Η μεθοδολογία ενσωμάτωσης των ευρημάτων θα δημοσιοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Η ενσωμάτωση θα γίνει εν μέρει από τις τράπεζες, καθώς και από μια κεντρικά διευθυνόμενη ομάδα στην ΕΚΤ. Κατά την αξιολόγηση των στοιχείων που παρέχουν οι ίδιες οι τράπεζες και των αποτελεσμάτων των εσωτερικών υποδειγμάτων τους, οι ομάδες που διευθύνονται από την ΕΚΤ θα τα αντιπαραβάλλουν με δικούς τους υπολογισμούς. Έτσι θα διασφαλιστεί η αξιοπιστία της συνολικής αξιολόγησης. Το ίδιο θα ισχύσει τόσο για τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού όσο και για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης θα δημοσιοποιηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, αφού θα έχουν εγκριθεί από την ΕΚΤ. Οι τράπεζες θα ενημερωθούν για τα πλήρη και οριστικά αποτελέσματα λίγο πριν αυτά κοινοποιηθούν στις αγορές. Πριν από αυτή την τελική κοινοποίηση, η ΕΚΤ και οι εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) θα συζητήσουν επί μη ολοκληρωμένων και προκαταρκτικών ευρημάτων με κάποιες τράπεζες στο πλαίσιο του αποκαλούμενου «εποπτικού διαλόγου», ο οποίος περιλαμβάνει έλεγχο στοιχείων και δεδομένων, καθώς και συζήτηση επί μεθοδολογικών θεμάτων.

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης θα βασιστεί σε τυποποιημένα υποδείγματα. Αυτά περιλαμβάνουν ευρήματα κατά τράπεζα, καθώς και συνολική αναφορά των πλήρων αποτελεσμάτων της άσκησης για τις 128 τράπεζες. Τα υποδείγματα για τις επιμέρους τράπεζες θα περιλαμβάνουν σύνοψη των βασικών χρηματοπιστωτικών τους δεδομένων, αναλυτικά αποτελέσματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, καθώς και σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες όπως εκδόσεις στις αγορές κεφαλαίου που έχουν ήδη ξεκινήσει εντός του 2014.

Τον Νοέμβριο οι τράπεζες θα υποβάλουν τα σχέδια κεφαλαιακής τους ενίσχυσης στον ΕΕΜ. Τα σχέδια αυτά θα αξιολογηθούν από τις μικτές εποπτικές ομάδες του ΕΕΜ, οι οποίες απαρτίζονται από εποπτικό προσωπικό της ΕΚΤ και των ΕΑΑ, ενώ η εφαρμογή τους θα παρακολουθείται στενά στη συνέχεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Uta Harnischfeger, τηλ.: +49 69 1344 6321.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου