European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP avaldab pankade põhjaliku hindamise tulemuste avalikustamise vormi

17. juuli 2014

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 10.00 Kesk-Euroopa aja järgi, neljapäeval, 17. juulil 2014
  • Täna avaldati teave vormide kohta, mida kasutatakse põhjaliku hindamise lõpptulemuste avalikustamisel 2014. aasta oktoobris.
  • Lõpptulemustes eristatakse kapitalipuudujääke, mis on tuvastatud varade kvaliteedi hindamisel ning stressitesti põhi- ja negatiivse stsenaariumi korral.
  • Avalikustatavate tulemuste eesmärk on pakkuda järjepidevalt ja varasemate hindamistega võrreldes rohkem teavet euroala pankade bilansside, varade kvaliteedi ja finantsvõimenduse kohta.
  • EKP peab järelevalve käigus pankadega dialoogi, et kontrollida fakte ja uurida lähemalt esialgseid tulemusi.

Euroopa Keskpank (EKP) tutvustas täna menetlust, mis reguleerib suhtlust pankadega ning praegu käimasoleva 128 panka puudutava põhjaliku hindamise tulemuste edastamist. EKP avaldas teabe vormide kohta, mida kasutatakse tulemuste avalikustamiseks 2014. aasta oktoobri teisel poolel. Lisaks esitati ajakohastatud teave varade kvaliteedi hindamisel ja stressitestide läbiviimisel tehtud edusammude kohta.

Põhjaliku hindamise eesmärk on vaadata üksikasjalikult läbi suurimate pankade bilansid, enne kui EKP asub alates 2014. aasta novembrist ühtse järelevalvemehhanismi raames täitma oma järelevalvekohustusi.

EKP asepresidendi Vítor Constâncio sõnul on pangad teadlikud EKP ootustest ning neid on eelnevalt teavitatud vajadustest valmistuda põhjaliku hindamise tulemuste avalikustamiseks. Pankade bilansside korrastamiseks on juba tehtud palju tööd ning neid jõupingutusi ka jätkatakse.

Järelevalvenõukogu esimehe Danièle Nouy kinnitusel tehakse kõik selleks, et kõnealuse range hindamise lõpptulemuste avaldamise protsess sujuks tõrgeteta. Nouy sõnul on EKP suhtlus pankadega olnud väga läbipaistev ning EKP soovib pakkuda turgudele ja teistele asjaosalistele võimalikult palju üksikasjalikku teavet põhjaliku hindamise ja selle lõpuleviimise kohta.

EKP teeb ettevalmistusi varade kvaliteedi hindamise tulemuste liitmiseks stressitestiga. See on Euroopa stressitestide ajaloos esmakordne. Varade kvaliteedi hindamise tulemusi kasutatakse stressitesti lähtepunkti kohandamiseks. Asjakohased meetodid avaldatakse augusti esimesel poolel. Tulemuste liitmisega tegelevad nii pangad kui ka EKP keskselt juhitav meeskond. Pankade esitatud andmete ja nende sisemudelite tulemuste hindamisel võrdlevad EKP juhitavad meeskonnad neid enda arvutustega. Seda tehakse nii varade kvaliteedi hindamise kui ka stressitestide andmete puhul; eesmärgiks on tagada põhjaliku hindamise usaldusväärsus.

Põhjaliku hindamise tulemused avaldatakse 2014. aasta oktoobri teisel poolel pärast seda, kui EKP on need kinnitanud. Pankadele teatatakse täielikud lõppandmed üksnes vahetult enne andmete avaldamist turgudele. Lõpptulemuste avaldamist ette valmistades arutavad EKP ja riiklikud pädevad asutused pankadega peetava dialoogi käigus osalisi ja esialgseid tulemusi ja metoodikaga seotud küsimusi ning kontrollivad andmeid ja fakte.

Põhjaliku hindamise tulemused avaldatakse kindlas vormis, mis hõlmab nii üksikute pankade andmeid kui ka koondaruannet 128 panga lõppnäitajate kohta. Pankade andmevormid sisaldavad kokkuvõtet nende põhilistest finantsnäitajatest ning üksikasjalikku ülevaadet varade kvaliteedi hindamise ja stressitesti tulemustest; samuti esitatakse oluline täiendav lisateave näiteks 2014. aastal juba tehtud emissioonide kohta kapitaliturgudel.

2014. aasta novembris esitavad pangad ühtsele järelevalvemehhanismile oma kapitaliplaanid. Plaane hakkavad hindama ühised järelevalverühmad, kuhu kuuluvad EKP ja riiklike pädevate asutuste esindajad, ning nende elluviimist jälgitakse tähelepanelikult.

Meediakanalite küsimustele vastab Uta Harnischfeger (tel +49 69 1344 6321).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid