Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Eurosystemet lanserar den andra serien eurosedlar (Europaserien)

8 november 2012

Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i Eurosystemet inför en andra serie eurosedlar. Den s.k. Europaserien kommer att innehålla ett porträtt av Europa, en gestalt i den grekiska mytologin och ursprunget till namnet på vår världsdel. De nya sedlarna kommer att införas stegvis över flera år. 5-eurosedeln blir först i maj 2013.

Den andra serien (Europaserien) har fått nytta av framstegen i sedelteknik sedan den första serien infördes för mer än tio år sedan. Säkerhetsdetaljerna har förbättrats, vilket kommer att göra sedlarna ännu säkrare. Tre nya säkerhetsdetaljer har idag offentliggjorts: vattenmärke med porträtt, hologram med porträtt och smaragdgrön siffra.*

De nya sedlarna är en fortsättning på de gamla. Liksom den första serien kommer de att baseras på konceptet ”epoker och stilar” och ha samma dominerande färger, men de har ändrats för att vara anpassade för de förbättrade säkerhetsdetaljerna. De kommer att vara lätta att skilja från den första serien. Den andra serien kommer att ha samma valörer som den första, dvs. 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euro och de kommer att ges ut i stigande valör. Efter 5‑eurosedeln följer alltså 10‑eurosedeln.

I början kommer den första serien att vara i omlopp parallellt med de nya sedlarna, men dras tillbaka gradvis och slutar senare att vara laglig valuta. Det datumet kommer att meddelas i god tid. Sedlarna i första serien kommer att behålla sitt värde i obegränsad tid och kan växlas i på Eurosystemets nationella centralbanker när som helst.

Den andra seriens (Europaserien) 5-eurosedel kommer att offentliggöras helt den 10 januari 2013 och kreditinstituten kommer att börja ge ut dem över disk och via bankomater i maj nästa år.

För att höja allmänhetens medvetenhet om den andra sedelserien kommer ECB och de nationella centralbankerna i Eurosystemet att genomföra en informationskampanj i flera medier i hela euroområdet 2013. Förberedelserna för den är på gång med stöd av två agenturer som ECB valt efter en offentlig upphandling.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media