SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Eurosystemet introducerer den anden euroseddelserie (Europa-serien)

8. november 2012

Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i Eurosystemet introducerer den anden euroseddelserie. Den nye seddelserie kaldes også Europa-serien, fordi sedlernes vandmærke og hologram viser et portræt af Europa, den figur fra den græske mytologi, som lagde navn til vores verdensdel. De nye eurosedler bliver indført over flere år – én seddelstørrelse ad gangen. Den første af de nye sedler bliver 5-eurosedlen, som indføres i maj 2013.

Ved udarbejdelsen af Europa-serien er der taget højde for de teknologiske fremskridt, der er gjort på området, siden den første euroseddelserie blev indført for mere end 10 år siden. Sikkerhedselementerne er blevet yderligere forbedret, hvilket er med til at gøre sedlerne endnu sikrere. I dag afsløredes tre nye sikkerhedselementer – et vandmærke og et hologram med portræt samt et smaragdgrønt tal.

Den nye euroseddelserie er en videreudvikling af den første serie. Sedlernes motiv er stadig "Europas tidsaldre og stilarter", og de har de samme dominerende farver. Sedlerne er dog blevet ændret en smule for at give plads til en række forbedrede sikkerhedselementer. Det gør det også let at skelne dem fra den første seddelserie. Europa-serien består af de samme seddelværdier som den første serie, dvs. 5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 euro, og de indføres i stigende orden. Det bliver således den nye 10-euroseddel, der følger efter 5-eurosedlen.

I begyndelsen cirkulerer de nye sedler parallelt med den første euroseddelserie, der dog lidt efter lidt tages ud af cirkulation og på et tidspunkt ophører med at være lovligt betalingsmiddel. Datoen for, hvornår dette sker, vil blive meddelt i god tid. Sedlerne fra den første serie vil dog altid beholde deres værdi og kan til enhver tid omveksles i én af Eurosystemets nationale centralbanker.

Europa-seriens 5-euroseddel afsløres i sin helhed den 10. januar 2013, og kreditinstitutterne begynder at udstede de nye sedler over skranken eller via kontantautomater i maj 2013.

ECB og de nationale centralbanker i Eurosystemet gennemfører i 2013 en flerstrenget oplysningskampagne i hele euroområdet for at oplyse offentligheden om Europa-serien. Forberedelserne er i gang, og ECB understøttes i denne sammenhæng af to bureauer, som blev udvalgt efter et offentligt udbud.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt