Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Евросистемата въвежда втора серия евробанкноти – серия „Европа“

8 ноември 2012 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки (НЦБ) от Евросистемата ще въведат втора серия евробанкноти. Серията, наречена „Европа“, включва във водния знак и холограмата портрет на Европа – героиня от древногръцката митология, на чието име е наречен нашият континент. Новите банкноти ще бъдат въведени постепенно в течение на няколко години, като се започне с банкнотата от 5 € през май 2013 г.

Напредъкът в технологиите за производство на банкноти след въвеждането на първата серия преди повече от десет години облагодетелства създаването на серия „Европа“. Защитните елементи на новата серия са усъвършенствани, което позволява още по-добра защита на банкнотите. Днес се представят три нови елемента – портретен воден знак, портретна холограма и смарагдовозелено число.

Новите банкноти представляват еволюция. Както и при първата серия, дизайнът им се основава на темата „епохи и стилове“ и основните цветове са същите. Банкнотите обаче са изменени, така че да бъдат включени усъвършенствани защитни елементи. Те лесно ще се разграничават от първата серия. Купюрният строеж на серия „Европа“ е същият като на първата серия, т.е. 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 € и банкнотите ще бъдат въведени във възходящ ред ‒ така след банкнотата от 5 € ще последва тази от 10 €.

Първоначално първата серия ще бъде в обращение наред с новите банкноти, но постепенно ще бъде изтегляна от обращение, като в крайна сметка ще престане да бъде законно платежно средство. Датата, когато това ще се случи, ще бъде оповестена далеч предварително. Банкнотите от първата серия обаче ще запазят стойността си за неограничено време и ще могат да се обменят в НЦБ от Евросистемата по всяко време.

Банкнотата от 5 € от серия „Европа“ ще бъде представена в своята цялост на 10 януари 2013 г., а през май 2013 г. кредитните институции ще започнат да въвеждат новите банкноти чрез автоматични касови машини или на гише.

За да се повиши осведомеността на обществеността за серия „Европа“, през 2013 г. ЕЦБ и НЦБ от Евросистемата ще проведат в еврозоната информационна кампания чрез комплекс от медии. В момента се извършва подготовка в сътрудничество с две агенции, избрани от ЕЦБ в резултат на проведен търг.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите