Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Eurosystem wprowadza drugą serię banknotów euro – serię „Europa”

8 listopada 2012

Europejski Bank Centralny (EBC) wraz z krajowymi bankami centralnymi Eurosystemu będą wprowadzać do obiegu drugą serię banknotów euro. Seria ta nosi nazwę „Europa”, gdyż na znaku wodnym i hologramie banknotów znajdzie się portret Europy – postaci z mitologii greckiej, od której wziął nazwę nasz kontynent. Nowe banknoty będą wchodzić do obiegu sukcesywnie przez kilka lat, począwszy od nominału 5 euro, który pojawi się w maju 2013 r.

W serii „Europa” wykorzystano osiągnięcia, jakie dokonały się w technice produkcji banknotów od wprowadzenia ponad dziesięć lat temu serii pierwszej. Nowa seria ma udoskonalone zabezpieczenia, dzięki którym banknoty będą jeszcze lepiej chronione przed sfałszowaniem. Dziś ujawniono trzy nowe zabezpieczenia: znak wodny z portretem, hologram z portretem i szmaragdowe cyfry.

Nowa seria jest są kontynuacją serii pierwszej. Wzory banknotów również będą oparte na temacie „Epoki i style” i utrzymane w podobnej kolorystyce, ale ich szatę graficzną zmodyfikowano, by dodać udoskonalone zabezpieczenia. Nową serię będzie można łatwo odróżnić od poprzedniej. Nominały w serii „Europa” pozostaną niezmienione: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro. Będą one wchodzić do obiegu w kolejności rosnącej, czyli po banknocie 5 euro pojawi się nowe 10 euro.

Początkowo banknoty serii pierwszej mają funkcjonować równolegle z nowymi, ale stopniowo będą wycofywane z obiegu. Wreszcie utracą status prawnego środka płatniczego – data tego wydarzenia zostanie ogłoszona z dużym wyprzedzeniem. Banknoty pierwszej serii zachowają jednak swoją wartość i będzie je można zawsze wymienić na nowe w krajowych bankach centralnych Eurosystemu.

Wzór banknotu 5 euro z serii „Europa” zostanie po raz pierwszy pokazany w całości 10 stycznia 2013 r. Instytucje kredytowe zaczną wprowadzać do obiegu nowe banknoty poprzez kasy i bankomaty w maju przyszłego roku.

Aby przybliżyć społeczeństwu serię „Europa”, w 2013 roku EBC wraz z krajowymi bankami centralnymi Eurosystemu przeprowadzą w całej strefie euro wielokanałową kampanię informacyjną. Obecnie trwają przygotowania do tej kampanii z udziałem dwóch agencji wybranych przez EBC w przetargu publicznym.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami