Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на ЕЦБ прие становище относно назначаването на нов председател

9 юни 2011 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие становище относно препоръка на Съвета на Европейския съюз за назначаването на нов председател на ЕЦБ.

Управителният съвет няма възражения по отношение на предложения кандидат, Марио Драги, който е личност с призната репутация и професионален опит в паричната или банковата сфера, в съответствие с изискванията на член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

След приемането на становището на Управителния съвет и на становище на Европейския парламент решението за назначението ще бъде взето от Европейския съвет, с гласовете на държавите от еврозоната.

Становището на ЕЦБ, чието публикуване в Официален вестник на Европейския съюз предстои, е налично на уебсайта на ЕЦБ на всички официални езици на Европейския съюз.

Legal Framework

Данни за контакт за медиите