Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

przyjęcie przez radę prezesów ebc opinii w sprawie mianowania nowego prezesa

9 czerwca 2011 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła opinię w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania nowego prezesa EBC.

Rada Prezesów nie miała zastrzeżeń do zgłoszonego kandydata, Maria Draghiego, który jest osobą o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem określonym w art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Po konsultacji z Radą Prezesów oraz z Parlamentem Europejskim, decyzję w sprawie mianowania podejmie Rada Europejska, głosami swoich członków ze strefy euro.

Opinia EBC, która wkrótce zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jest dostępna w serwisie internetowym EBC we wszystkich językach urzędowych UE.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami