Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB Padome sniedz atzinumu par jauna prezidenta iecelšanu amatā

2011. gada 9. jūnijā

Šīsdienas sanāksmē Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome pieņēma atzinumu par Eiropas Savienības Padomes ieteikumu saistībā ar jauna ECB prezidenta iecelšanu amatā.

ECB Padomei nav iebildumu pret piedāvāto kandidātu Mario Dragi (Mario Draghi), kas atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punkta prasībām ir persona ar nevainojamu reputāciju un profesionālu pieredzi monetāros vai banku jautājumos.

Pēc ECB Padomes atzinuma un Eiropas Parlamenta atzinuma saņemšanas lēmumu par iecelšanu amatā pieņems Eiropadome, balsojot locekļiem, kuri pārstāv euro zonas valstis.

ECB Padomes atzinums, kas drīz tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", visās oficiālajās ES valodās pieejams ECB interneta lapā.

Legal Framework

Kontaktinformācija presei