Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Stanovisko Rady guvernérov ECB k vymenovaniu nového prezidenta

9. júna 2011

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na svojom dnešnom zasadaní prijala stanovisko k odporúčaniu Rady Európskej únie o vymenovaní nového prezidenta ECB.

Voči navrhovanému kandidátovi, ktorým je Mario Draghi, uznávaný a skúsený odborník v menovej a bankovej oblasti, ako sa vyžaduje v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nemala Rada guvernérov žiadne námietky.

Po prijatí stanoviska Rady guvernérov a stanoviska Európskeho parlamentu rozhodnutie o vymenovaní prijme Európska rada na základe hlasov členských štátov eurozóny.

Stanovisko ECB, ktoré bude v krátkom čase zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ na internetovej stránke ECB.

Legal Framework

Kontakt pre médiá