SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB’s styrelsesråd har vedtaget udtalelse om udnævnelsen af en ny formand

9. juni 2011

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har på mødet i dag vedtaget en udtalelse om en henstilling fra Rådet for Den Europæiske Union om udnævnelse af en ny formand for ECB.

Styrelsesrådet havde ingen indvendinger mod den foreslåede kandidat, Mario Draghi, der som krævet i artikel 283, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er en person, som er værdig i almindeligt omdømme, og som har professionel erfaring i monetære forhold eller bankvæsen.

Efter Styrelsesrådets udtalelse og en udtalelse fra Europa-Parlamentet træffes afgørelsen om udnævnelsen af Det Europæiske Råd på grundlag af stemmerne fra medlemmerne af euroområdet.

ECB’s udtalelse, som om kort tid offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, er tilgængelig på ECB’s websted på alle EU’s officielle sprog.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt